Commissievergaderingen

Woensdag 18 december 2013

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Telecommunicatie - verplaatst naar 30 januari 2014

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Slachtofferbeleid

Algemeen overleg
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Bloedvoorziening (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Hervorming langdurige zorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Personeel Defensie (verplaatst naar 14 januari 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Passend onderwijs

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Strategie NS commerciële activiteiten op en rond stations

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

MALE UAV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Luchtvaart (Schiphol/Lelystad)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 14:45 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 15 januari 2014)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Verzameling en analyse van metadata

Technische briefing
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Gepast gebruik Diane-35 pil en anticonceptiva - 29477-264

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Voedsel

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg - 33619-7

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsvisie Nederlandse bankensector

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Seksueel misbruik in de Jeugdzorg (verplaatst naar 19 december 2013)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Energiebesparing gebouwen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Wapenexportbeleid (is uitgesteld tot na het kerstreces)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Visumtrajecten van het Oostelijk Partnerschap

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte - datum is gewijzigd in 13 februari 2014

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Nationale implementatie inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 19:30 - 21:30 uur

Politietrainingsmissie Afghanistan (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)