Commissievergaderingen

Donderdag 14 december 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

PACE - Election Observation Mission (EOM) Observation early parliamentary election Serbia dd 17 Dec.

Werkbezoek
Belgrado, Servië (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Stand van zaken subsidieregeling programma School en Omgeving

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Nieuwe maatregelen netcongestie(TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Geannuleerd

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Verplaatst naar 21 december 2023 10.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering Financiën (Verplaatst naar 21 december 2023)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Maatschappelijk domein (tot nadere order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 21 december)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Procedurevergadering (is verplaatst naar 21 december 2023)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Kroger (GroenLinks-PvdA) om het PBL te verzoeken een technische briefing over de KEV te geven

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Luchtvaartwet BES in verband met het introduceren van een passend regelgevingskader voor vluchten met onbemande luchtvaartuigen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet onbemande luchtvaart BES)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (Geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden - VERPLAATST naar 20 december

Technische briefing
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Spoor [Tot nader order uitgesteld]

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 oktober 2023, over het bericht dat een veroordeelde IS’er een jaar lang kon werken voor Vluchtelingenwerk Nederland (2023Z18446)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (36470-VI) (verplaatst naar 11 december 2023)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Politie (is verplaatst naar 21 december 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten - wordt verplaatst naar 19 december 2023 i.v.m. verkiezing Voorzitter

Technische briefing
(verplaatst)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (is geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek commissiedebat over terrorisme/extremisme op 21/12

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Uitermark (NSC) tot uitstel inbreng verslag Wetboek van Strafvordering (Boek 5) van 21 december 2023 tot na het kerstreces

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 17:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 17th December 2023 parliamentary elections in Serbia

Werkbezoek
Belgrado, Servië (besloten)