Commissievergaderingen

Maandag 2 maart 2015

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-committee on the Democratic Governance

Werkbezoek
Geannuleerd Washington D.C. en New York (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd po en de monitor 5-gelijkedagenmodel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Aanbieding rapportage “Aandacht voor sociale veiligheid op pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen”

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 16:00 uur

Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Analyse vennootschapsbelasting (Vpb)-opbrengsten 2000-2011

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 maart 2015

Inbreng schriftelijk overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding Ontwerpbesluit aanpassing regels bij waardeoverdracht (32043-252)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)