Woensdag 4 september

11:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanvullende uitvoeringstoets Plantgezondheidswet

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
13:00 - 13:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Programma Aanpak Stikstof

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)
13:30 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Kringlooplandbouw

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)

Donderdag 5 september

13:00 - 13:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep NVWA

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)
13:30 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Voedsel

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)

Maandag 9 september

14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Concept Houtskoolschets-SWOT voor het Nationaal Strategisch GLB-Plan 2021-2027

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 10 september

16:30 - 19:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 16 september 2019 (De Landbouw- en Visserijraad van 16 september komt te vervallen)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Woensdag 11 september

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 18:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dieren in de veehouderij

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 12 september

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natuur

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Maandag 16 september

12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Geurts voor het voeren van een gesprek met 2Solve over het NVWA-rapport

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Informele Landbouw- en Visserijraad van 22 t/m 24 september 2019

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rapport "Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019" - vragen aan de minister van LNV

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rapport "Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019" - vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 19 september

12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek voor van het lid Ouwehand (PvdD) om de voortzetting van het algemeen overleg NVWA op donderdag 2 oktober van 13.00 uur tot 19.00 uur uit te stellen en te laten plaatsvinden in de laatste week voor het herfstreces.

E-mailprocedure
15:00 - 15:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep rapporteur Natuur

Vergadering

Woensdag 25 september

10:00 - 13:20

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
13:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 26 september

10:00 - 11:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

PBL over de publicatie ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 20:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Programma Aanpak Stikstof - geen doorgang omdat er een plenair debat is aangevraagd

Algemeen overleg
Geannuleerd

Maandag 30 september

14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rapportage tussenevaluatie Nota gezonde groei, duurzame oogst

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 2 oktober

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 19:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voortzetting algemeen overleg NVWA van 23 april 2019 - datum is gewijzigd wordt 15 oktober 2019 van 16.30 tot 22.30 uur

Algemeen overleg

Donderdag 3 oktober

13:15 - 13:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep rapporteur Natuur

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)
16:30 - 18:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek over het eerste advies van het college

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Dinsdag 8 oktober

16:30 - 18:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2Solve over het feitenonderzoek naar de toezichtsketen en tekortkomingen hierin bij kleine- en middelgrote slachthuizen Noord-Nederland

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)

Woensdag 9 oktober

14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 14 oktober 2019

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 10 oktober

14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 11 oktober

12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 15 oktober

12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:30 - 22:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voortzetting algemeen overleg NVWA van 23 april 2019

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 16 oktober

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Donderdag 17 oktober

13:00 - 15:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

IPBES-rapport over de afname van biodiversiteit

Technische briefing
Klompezaal

Dinsdag 29 oktober

13:00 - 13:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Voedsel

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)

Donderdag 31 oktober

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 6 november

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 13 november

14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 18 november 2019

Algemeen overleg
Klompezaal

Woensdag 20 november

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 21 november

14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mestbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 27 november

14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, klimaat en voedsel

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 4 december

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 5 december

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Visserij

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 11 december

14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 16 december 2019

Algemeen overleg
Klompezaal

Woensdag 18 december

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 22 januari

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regio Deals

Algemeen overleg
Klompezaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen