Woensdag 4 september

11:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanvullende uitvoeringstoets Plantgezondheidswet

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
13:00 - 13:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Programma Aanpak Stikstof

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)
13:30 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Kringlooplandbouw

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)

Donderdag 5 september

13:00 - 13:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep NVWA

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)
13:30 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Voedsel

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)

Maandag 9 september

tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Concept Houtskoolschets-SWOT voor het Nationaal Strategisch GLB-Plan 2021-2027

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 10 september

16:30 - 19:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 16 september 2019 (De Landbouw- en Visserijraad van 16 september komt te vervallen)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Woensdag 11 september

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 18:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dieren in de veehouderij

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 12 september

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natuur

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Maandag 16 september

tot 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Geurts voor het voeren van een gesprek met 2Solve over het NVWA-rapport

E-mailprocedure
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Informele Landbouw- en Visserijraad van 22 t/m 24 september 2019

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rapport "Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019" - vragen aan de minister van LNV

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rapport "Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019" - vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 19 september

tot 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek voor van het lid Ouwehand (PvdD) om de voortzetting van het algemeen overleg NVWA op donderdag 2 oktober van 13.00 uur tot 19.00 uur uit te stellen en te laten plaatsvinden in de laatste week voor het herfstreces.

E-mailprocedure
15:00 - 15:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep rapporteur Natuur

Vergadering

Woensdag 25 september

10:00 - 13:20

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 26 september

10:00 - 11:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

PBL over de publicatie ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 20:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Programma Aanpak Stikstof - geen doorgang omdat er een plenair debat is aangevraagd

Algemeen overleg
Geannuleerd

Maandag 30 september

tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rapportage tussenevaluatie Nota gezonde groei, duurzame oogst

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 2 oktober

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 19:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voortzetting algemeen overleg NVWA van 23 april 2019 - datum is gewijzigd wordt 15 oktober 2019 van 16.30 tot 22.30 uur

Algemeen overleg

Donderdag 3 oktober

11:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gesprek met het Veterinair Forensisch team

Gesprek
Aletta Jacobszaal
13:15 - 13:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep rapporteur Natuur

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)
16:30 - 18:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek over het eerste advies van het college

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Vrijdag 4 oktober

tot 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Lodders (VVD) om het gesprek met 2Solve (feitenonderzoek naar toezichtsketen en tekortkomingen bij kleine- en middelgrote slachthuizen Noord-Nederland) later te laten aanvangen, van 17.15 tot 18.45 uur i.p.v. 16.30 tot 18.00 uur

E-mailprocedure

Maandag 7 oktober

tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 oktober 2019

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 8 oktober

16:30 - 18:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2Solve over het feitenonderzoek naar de toezichtsketen en tekortkomingen hierin bij kleine- en middelgrote slachthuizen Noord-Nederland - vangt nu aan om 17.15 uur i.p.v. 16.30 uur

Gesprek
17:15 - 18:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2Solve over het feitenonderzoek naar de toezichtsketen en tekortkomingen hierin bij kleine- en middelgrote slachthuizen Noord-Nederland

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)

Woensdag 9 oktober

14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 14 oktober 2019 - is omgezet in schriftelijk overleg op 7 oktober 2019

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 10 oktober

11:00 - 11:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Extra procedurevergadering - vangt nu aan om 11.15 uur

Procedurevergadering
11:15 - 11:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:50 - 13:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal  (besloten)
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht - datum gewijzigd is nu 18 november 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 11 oktober

tot 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 14 oktober

tot 16:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid De Groot (D66) om de minister van LNV om een reactie te vragen, uiterlijk te ontvangen 17 oktober om 10.00 uur, op het onderzoek ‘Inzichten stikstofdepositie op natuur’ van Wageningen Environmental Research

E-mailprocedure

Dinsdag 15 oktober

tot 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:30 - 22:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voortzetting algemeen overleg NVWA van 23 april 2019

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 16 oktober

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering - verplaatst naar 30 oktober 2019

Procedurevergadering
12:45 - 15:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stikstofproblematiek

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 19:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van heet lid Ouwehand (PvdD) het kabinet om informatie te vragen over de resultaten van het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2018 heeft verricht naar hoe groot de latente ruimte was binnen de afgegeven vergunningen onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

E-mailprocedure

Donderdag 17 oktober

13:00 - 15:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

IPBES-rapport over de afname van biodiversiteit

Technische briefing
Klompezaal

Dinsdag 29 oktober

13:00 - 13:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Voedsel - verplaatst naar 12 november 2019

Vergadering

Woensdag 30 oktober

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 31 oktober

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 13:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grüne Woche 2020

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Maandag 4 november

tot 16:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Bromet (GroenLinks), n.a.v. berichtgeving in de media, om de minister van LNV te vragen een notitie over het effect van het verlagen van de maximumsnelheid als oplossing voor de stikstofproblematiek aan de Kamer te sturen.

E-mailprocedure

Woensdag 6 november

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 7 november

tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rapport van de taskforce verdienvermogen ‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 11 november

tot 15:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Weverling (VVD), mede namens de fracties van de PVV, het CDA, D66, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van woensdag 13 november 2019 om te zetten in een schriftelijk overleg.

E-mailprocedure

Dinsdag 12 november

tot 15:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 18 november 2019

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 13 november

tot 12:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) een feitelijke vragenronde te houden over de Kamerbrief ‘Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek’ voorafgaand aan het plenaire debat op 14 november 2019

E-mailprocedure
14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 18 november 2019 - algemeen overleg is omgezet in een schriftelijk overleg op 12 november 2019

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 15:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 14 november

tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) de inbrengdatum voor het verslag over het Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht (Kamerstuk 34 908, nr. 2), uit te stellen - Datum inbreng tot nader order uitgesteld

E-mailprocedure

Maandag 18 november

tot 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht - tot nader order uitgesteld

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Dik-Faber (CU), mede namens de leden Lodders (VVD) en Moorlag (PvdA), om het algemeen overleg Mestbeleid van donderdag 21 november 2019 uit te stellen tot een nader te bepalen moment

E-mailprocedure

Dinsdag 19 november

13:30 - 13:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Sportvisserij Nederland biedt, mede namens delegatie Duitse milieu- en visserij organisaties, een petitie aan inzake een visserijvrije zone rondom de Haringvlietdam

Petitie

Woensdag 20 november

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:15 - 12:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020 - verplaatst naar 4 december 2019

Delegatievergadering

Donderdag 21 november

14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mestbeleid - Algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg

Vrijdag 22 november

tot 15:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van de minister van LNV om het algemeen overleg Landbouw, klimaat en voedsel van 27 november 2019 uit te stellen.

E-mailprocedure

Dinsdag 26 november

13:45 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gemeente Hoeksche Waard biedt aanvraag aan voor Regiodeal 'Zuid-Hollandse Delta'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
16:15 - 16:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Woensdag 27 november

10:30 - 11:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Voedsel

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)
14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, klimaat en voedsel - is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg

Donderdag 28 november

tot 11:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 11:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 15:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Bromet (GroenLinks) om de Raad van State voorafgaand aan de wetsbehandeling op woensdag 4 december een technische briefing te laten verzorgen over het advies over de Spoedwet aanpak stikstof

E-mailprocedure

Maandag 2 december

17:00 - 23:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 3 december

tot 10:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Von Martels (CDA), mede namens de fracties van de VVD, D66 en de ChristenUnie, om het algemeen overleg Visserij van woensdag 5 december samen te voegen met het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van woensdag 11 december

E-mailprocedure
17:30 - 18:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besloten technische briefing door de Raad van State over het advies over de Spoedwet aanpak stikstof

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)

Woensdag 4 december

10:00 - 11:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (1e termijn Kamer)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering - verplaatst naar 5 december 2019 om 13.15 uur

Procedurevergadering
12:00 - 18:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
12:15 - 12:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020 - aansluitend aan de procedurevergadering LNV op 5 december 2019

Delegatievergadering
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie

Inbreng feitelijke vragen
18:30 - 21:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voortzetting - Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (re- en dupliek)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 5 december

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Visserij - AO op deze datum geen doorgang, is samengevoegd met het AO LNV-raad op 11 december 2019

Algemeen overleg
Geannuleerd
12:55 - 13:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020 - vindt geen doorgang

Delegatievergadering
Geannuleerd
13:00 - 13:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
13:15 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering - verplaatst naar 13.00 uur

Procedurevergadering
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020 - aansluitend aan de procedurevergadering LNV

Delegatievergadering

Dinsdag 10 december

13:45 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Groep boerinnen biedt petitie aan m.b.t. gezinssituatie op en toekomstperspectief voor agrarische bedrijven

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van wet van het lid Ouwehand tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 16:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om het algemeen overleg Stikstofproblematiek van 12 december met een week uit te stellen

E-mailprocedure

Woensdag 11 december

tot 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek voor van het lid Bisschop (SGP) om de minister van LNV te vragen een verslag van de gedane botsproeven m.b.t. tot de beleidsregels en interne en externe saldering in het kader van de stikstofproblematiek uiterlijk maandag 16 december naar de Kamer te sturen (zo nodig vertrouwelijk), zodat deze informatie kan worden betrokken bij het AO Stikstofproblematiek op woensdag 18 december.

E-mailprocedure
14:00 - 18:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 december 2019

Algemeen overleg
Klompezaal

Donderdag 12 december

13:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stikstofproblematiek - AO verplaatst naar 18 december 2019

Algemeen overleg

Maandag 16 december

tot 10:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Madlener (PVV) om een reactie van de minister van LNV op de position paper van Stichting Agrifacts over de Spoedwet aanpak stikstof, te ontvangen voor het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 18 december 2019

E-mailprocedure

Woensdag 18 december

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stikstofproblematiek

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Woensdag 15 januari

tot 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tussenbericht inzake Herbezinning NVWA

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 16 januari

09:00 - 23:59

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020

Werkbezoek
Berlijn  (besloten)

Vrijdag 17 januari

00:01 - 23:59

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020

Werkbezoek
Berlijn  (besloten)
tot 16:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Weverling (VVD), mede namens CDA, D66 en ChristenUnie, om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure

Zaterdag 18 januari

00:01 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020

Werkbezoek
Berlijn  (besloten)

Maandag 20 januari

tot 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 21 januari

16:30 - 19:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020 - algemeen overleg is omgezet in een schriftelijk overleg op 20 januari 2020

Algemeen overleg

Woensdag 22 januari

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regio Deals - tijd gewijzigd vindt nu plaats van 14.00 tot 17.00 uur

Algemeen overleg
11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regio Deals

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 23 januari

10:30 - 11:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Planbureau voor de Leefomgeving over het rapport 'Zorg voor landschap, naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid'

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Maandag 27 januari

tot 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 28 januari

13:45 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stichting Dier & Recht biedt rapport over epilepsie bij de Novia Scotia Duck Toller Retriever (Toller) aan

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
16:30 - 17:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

PBL over de policy brief 'Stikstof in perspectief'

Technische briefing
Troelstrazaal

Woensdag 29 januari

15:30 - 16:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Natuur

Vergadering
Schaepmankamer  (besloten)

Donderdag 30 januari

14:00 - 15:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek over het advies 'Bemesten en beweiden in 2020'

Gesprek
Troelstrazaal

Vrijdag 31 januari

11:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kunstmestvrije Achterhoek

Werkbezoek
Beltrum

Woensdag 5 februari

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Jaarplan voor 2020 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 6 februari

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, klimaat en voedsel

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Eindrapport beleidsdoorlichting agrobeleid

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 12 februari

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad 17 en 18 februari 2020 - geen doorgang omdat de Raad komt te vervallen

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:00 - 11:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Natuur / Natura 2000

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)
12:00 - 12:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Inkomsten en Verdienmodel landbouw

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)

Donderdag 13 februari

tot 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens de fracties van het CDA, D66 en de ChristenUnie, om het algemeen overleg Mestbeleid van 19 februari 2020 uit te stellen tot uiterlijk half april, in afwachting van de brief over de contouren van het herziene mestbeleid.

E-mailprocedure

Vrijdag 14 februari

tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Madlener (PVV) om het algemeen overleg Stikstofproblematiek van 20 februari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur uit te stellen tot de eerste week na het voorjaarsreces i.v.m. het op 20 februari te verschijnen onderzoek van het Mesdag Zuivelfonds over het rekenmodel van het RIVM

E-mailprocedure

Dinsdag 18 februari

tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 19 februari

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:15 - 12:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Big Data in de landbouw, tuinbouw en visserij - verplaatst naar 11 maart 2020

Vergadering
13:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mestbeleid - algemeen overleg is verplaatst naar 7 april 2020.

Algemeen overleg

Donderdag 20 februari

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stikstofproblematiek

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 5 maart

15:00 - 15:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Mestbeleid

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)

Woensdag 11 maart

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:15 - 12:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Big Data in de landbouw, tuinbouw en visserij

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Dinsdag 17 maart

16:30 - 19:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 maart 2020 - algemeen overleg vangt nu aan om 17.00 uur

Algemeen overleg
17:00 - 20:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 maart 2020

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Woensdag 18 maart

14:00 - 15:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor het welzijn van proefdieren - tijd gewijzigd vangt nu aan 15.30 uur

Technische briefing
15:30 - 16:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor het welzijn van proefdieren

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Woensdag 25 maart

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Maandag 30 maart

14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 7 april

16:30 - 19:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mestbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 8 april

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natuur

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 22 april

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 27 en 28 april 2020

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Dinsdag 19 mei

16:30 - 19:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad 25 en 26 mei

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 20 mei

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Vrijdag 29 mei

tot 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Informele Landbouw- en Visserijraad op 8 en 9 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 3 juni

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 10 juni

14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tuinbouw

Algemeen overleg

Woensdag 17 juni

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Dinsdag 23 juni

17:00 - 19:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Biotechnologie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Woensdag 24 juni

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 29 en 30 juni 2020

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 25 juni

10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierenwelzijn buiten de veehouderij

Algemeen overleg
Klompezaal

Woensdag 1 juli

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Visserij

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 9 september

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 30 september

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 14 oktober

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 4 november

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 18 november

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 2 december

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 16 december

11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen