Commissievergaderingen

Donderdag 7 december 2023

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Mijnbouw/Groningen(TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Vrijdag 8 december 2023

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Energieraad (formeel) d.d. 19 december 2023

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 11 december 2023

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Dinsdag 12 december 2023

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat (GEANNULEERD)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Donderdag 14 december 2023

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Nieuwe maatregelen netcongestie(TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Kroger (GroenLinks-PvdA) om het PBL te verzoeken een technische briefing over de KEV te geven

E-mailprocedure
(besloten)

Vrijdag 15 december 2023

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE]: Uitstel commissiedebat Nieuwe maatregelen netcongestie tot na het kerstreces

E-mailprocedure
(besloten)

Dinsdag 19 december 2023

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Woensdag 20 december 2023

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL ) over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2023

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Klimaatnota 2023 en KEV (OMGEZET IN PLENAIR DEBAT)

Notaoverleg
Geannuleerd

Donderdag 21 december 2023

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Nieuwe maatregelen netcongestie(VERPLAATST NAAR 24 januari 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regels omtrent de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Maandag 15 januari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Peter de Groot (VVD) om aanvullende genodigde technische briefing maritieme maakindustrie

E-mailprocedure
(besloten)

Woensdag 17 januari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Nieuwe maatregelen netcongesties

Hoorzitting
Troelstrazaal

Donderdag 18 januari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Maritieme maakindustrie

Technische briefing
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tijdelijke wet inzake invoering van een belasting op marktinkomsten van infra marginale elektriciteitsproductie overeenkomstig verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen (PbEU 2022, L...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Dinsdag 23 januari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Woensdag 24 januari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Verdienvermogen van Nederland (UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Nieuwe maatregelen netcongestie

Commissiedebat
Troelstrazaal

Donderdag 25 januari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Troelstrazaal

Dinsdag 30 januari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding petitie 'Stop fossiele subsidies' door WISE

Petitie
Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:30 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Voorstel van Technische briefing Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en Wetenschappelijke Klimaatraad over het Advies Klimaatplan 2025-2035 opnieuw in te plannen

E-mailprocedure
(besloten)

Woensdag 31 januari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Onderzoeksrapport ‘Burgerkeuzes in kaart: resultaten van de Nationale Klimaatraadpleging 2023'

Technische briefing
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Technische briefing Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en Wetenschappelijke Klimaatraad over het Advies Klimaatplan 2025-2035

Technische briefing
Klompézaal

Donderdag 1 februari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Nederlands Comité voor Ondernemerschap 'Jaarbericht Staat van het mkb 2023: Vertrouwen op ondernemerschap'

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie en Onderzoek & Innovatie (informeel) d.d. 8-9 en 14-15 februari 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Dinsdag 6 februari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Woensdag 7 februari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Troelstrazaal

Donderdag 8 februari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Toerisme (informeel) d.d. 19 & 20 februari 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Maandag 12 februari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Thijssen (GroenLinks-PvdA) tot verplaatsen van het commissiedebat Verdienvermogen van Nederland naar donderdag 15 februari a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Woensdag 14 februari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Rapport 'Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen' van WRR(TOT NADER ORDER UITGESTELD I.V.M. OVERLAPPING PLENAIRE AGENDA)

Technische briefing
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Verdienvermogen van Nederland(VERPLAATST NAAR 15 FEBRUARI 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Donderdag 15 februari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang Nationale Grondstoffenstrategie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Ongewenste zeggenschap telecommunicatie(GEWIJZIGD TIJDSTIP)

Technische briefing
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Verdienvermogen van Nederland

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Vrijdag 23 februari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Erkens (VVD) om de procedurevergadering commissie EZK d.d. 27 februari 2024 te verplaatsen vanwege samenloop met het plenaire debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Tjeerd de Groot (D66) om het commissiedebat over de Energieraad op 29 februari 2024 om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Maandag 26 februari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Energieraad (Formeel) d.d. 4 maart 2024 op 26 februari 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)