Commissiedebat : Spoor

De vergadering moet nog plaatsvinden

12 september 2024
12:30 - 16:30 uur
Locatie: Klomp├ęzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten toegevoegd

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.A. Jansen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Tiende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Terugkoppeling aandeelhoudersvergadering ProRail over de jaarstukken 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  20e voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Gesprekken met NS over Sociale Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Basiskwaliteitsniveau spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de Tiende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2023 (Kamerstuk 32404-121)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Actuele ontwikkelingen spoorveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de 20e voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstuk 33652-92)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Basisnet en Robuust Basisnet gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data