Commissiedebat : Klimaatakkoord gebouwde omgeving

De vergadering moet nog plaatsvinden

10 september 2024
16:30 - 20:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunten*

Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.C.G. Keijzer
  minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Appreciatie van de motie van het lid Beckerman over onderzoek doen naar hoe huurders met bestaande zonnepanelen beschermd kunnen worden tegen hogere prijzen dan ze zouden hebben zonder zonnepanelen (Kamerstuk 36378-79)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang Groen in en om de Stad (GIOS)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verduurzaming gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek voortgang klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving bij gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verbetering kwaliteitsborging energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verduurzaming van huurwoningen (inclusief toezegging motie tochtkorting, reactie op motie enkel glas en motie bewustwording huurders)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken natuurvriendelijk isoleren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang verduurzaming utiliteitsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nationale Aanpak Biobased Bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken EPBD onderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie Rapport 'Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw. Mogelijke verplichting in Bbl'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanpak natuurinclusief isoleren: handvatten en vervolgstappen

  Te behandelen:

  Loading data