Commissiedebat : Maritiem

De vergadering moet nog plaatsvinden

3 oktober 2024
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten toegevoegd

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • B. Madlener
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Agendapunten

 1. 1

  Aanpassing van de aanwijzing aan de ILT inzake handhaving operationele regels voor Search and Rescue

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie onder Kustwacht ketenpartners reddingsoperatie Fremantle Highway

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Opvolgingsonderzoek OvV 'Veiligheid historische zeilvloot'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van het lid Tjeerd de Groot over een taskforce voor het opstellen van een veiligheidsplan voor de recreatievaart (Kamerstuk 31409-419)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluit op Woo-verzoek over aanbesteding SAR-helikopters in gebruik bij Kustwacht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeksrapport 'Regelgeving voor autonome scheepvaart op de Rijn'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van het lid Flach over een voorstel voor besteding van de beschikbare middelen voor het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij (Kamerstuk 31409-444)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Besluit rond ontheffing Russische gevlagde schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op OvV rapport ‘Schipperen met ruimte. Beheersing van scheepvaartveiligheid op een steeds vollere Noordzee’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ongevalscijfers scheepvaart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Scrubbers

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Zeezwaaien

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Start afsluiting Julianakanaal

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van het lid Stoffer over de inzet van offshorewerkschepen geheel meenemen onder de tonnageregeling en de afdrachtvermindering zeevaart (31409-392)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op opvolgingsonderzoek aanvaringen in het Schuitengat en op de Nieuwe Maas

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Roadmap Brandstoftransitie Zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Resultaten TNO-onderzoek emissies zeeschepen met Tier III motoren

  Te behandelen:

  Loading data