Commissiedebat : Externe veiligheid

De vergadering moet nog plaatsvinden

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie stelsel Kernenergiewet en Veiligheidsbenchmark Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactienota over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Wijziging Kernenergiewet voor de bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactienota op de ontvangen zienswijzen en advies Commissie MER Nationaal Programma Radioactief Afval

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Publicatie Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Opvolging aanbevelingen: Industrie en Omwonenden'

  Te behandelen:

  Loading data