Wetgevingsoverleg : Jaarverslagen 2023 en Slotwetten ministeries J&V, EZK en BZK voor zover het onderwerpen over digitalisering betreft (omgezet in een schriftelijk overleg op 17 juni 2024)

De vergadering is geannuleerd

19 juni 2024
13:00 - 18:30 uur
Commissie: Digitale Zaken
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. omzetten WGO in een schriftelijk overleg

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid
 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • Voorzitter
  B.C. Kathmann (GroenLinks-PvdA)
 • J.J. van der Werf (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Wetgevingsoverleg over de onderdelen van de departementale Slotwet 2023, Jaarverslag 2033 en het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 van de Algemene Rekenkamer van het ministerie van J&V, EZK en van BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering.

 2. 2

  Slotwetten 2023 over het ministerie van J&V, BZK en van EZK.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslagen 2023 ministeries van J&V, BZK en van EZK.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 over het ministerie van J&V, BZK en van EZK.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen van de commissie DiZa op de V-100 bijeenkomst d.d. 27 mei 2024 inzake de vragen aan de ministers EZK en J&V over het thema (7) Cyberweerbaarheid mkb en data-encryptie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzamelbrief Digitalisering (nog te ontvangen)

 7. 7

  SPREKERSVOLGORDE

  De sprekersvolgorde wordt gehanteerd zoals bij de begrotingsbehandeling. 

  Het WGO zal als volgt verlopen: 
  • termijn rapporteur jaarverslag
  • reactie bewindspersonen
  • 1e termijn Kamer
  • 1e termijn bewindspersonen
  • 2e termijn Kamer (inclusief indiening evt. moties)
  • 2e termijn bewindspersonen