Inbreng schriftelijk overleg : Rapport “Dit is mijn verhaal” en reactie op de motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoek naar de oorzaak en achtergrond van de sterke stijging van het aantal abortussen

De vergadering is geweest

10 april 2024
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Rapport “Dit is mijn verhaal” en reactie op de motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoek naar de oorzaak en achtergrond van de sterke stijging van het aantal abortussen (Kamerstuk 32279-247)

    Te behandelen:

    Loading data