Agendapunten

 1. 1

  Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De volgende hoofdstukken uit het wetsvoorstel worden in dit wetgevingsoverleg behandeld:

  Hoofdstuk 3: Beheer van elektriciteits- en gassystemen
  • Organisatorische eisen TSB’s/DSB’s
   Onder meer de volgende onderwerpen worden besproken: aanwijzing door Minister, inrichtingseisen, regelsrondom (publiek) eigendom.
     
  • Uitvoering (publieke) wettelijke taken TSB’s/DSB’s
   Onder meer de volgende onderwerpen worden besproken: beheren, onderhouden en ontwikkelen systemen, aansluiten, transporteren balanceren, meten, leveringszekerheid, investeringsplannen.
    
  • Beheerders van bijzondere systemen
   Onder meer de volgende onderwerpen worden bessproken: elektriciteit op zee, interconnectoren, gesloten systemen, LNG- en gasopslagTarieven, methoden & voorwaarden.

  Hoofdstuk 5: Uitvoering, toezicht, handhaving
  Onder meer de volgende onderwerpen worden besproken: rol toezichthouders (ACM als toezichthoudende, regulerende instantie, rol SodM inzake toezicht naleving veiligheid gas en Rijksinspectie Digitale Infrastructuur toezicht op naleving gegevensbescherming en cybersecurity), aanscherping monitoring en toezicht ACM op levering tegen concurrerende, eenvoudig en duidelijk vergelijkbare, transparante, redelijke en niet-discriminerende prijzen. 
   
   
   
   
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data