Commissiedebat : Circulaire economie - uitgesteld tot na het zomerreces

De vergadering is verplaatst

2 juli 2024
16:30 - 21:30 uur
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten toegevoegd

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlage