Vergadering : Vergadering commissie voor de Werkwijze

De vergadering is geweest

6 februari 2024
18:00 - 20:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: commissie voor de Werkwijze

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. (Martin) Bosma (PVV)
 • G. Markuszower (PVV)
 • J.C. Sneller (D66)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • W.L. Postma (NSC)
 • B.C. Kathmann (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel Sjoerdsma/Paternotte tot wijzing van het Reglement van Orde om het hoofd van een volkenrechtelijke organisatie uit te nodigen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eindmonitor Werkgroep Versterking functies Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de werkgroep Herijking positie afgesplitste Kamerleden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van het Presidium tot vaststelling van de Regeling financiële ondersteuning fracties en groepen Tweede Kamer 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitwerking motie inzake hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag gesprek commissievoorzitters

 7. 7

  Planning vergaderingen commissie voor de Werkwijze

  Besluit: De commissie voor de Werkwijze zal vier a vijfmaal per jaar bijeenkomen indien daartoe aanleiding is, steeds op dinsdag om 17.00 uur a 18.00 uur.
 8. 8

  Brievenlijst

 9. 9

  Rondvraag

  Geen bijzonderheden.