Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

De vergadering is geweest

1 februari 2024
14:00 - 15:00 uur
Veel besluitvorming door de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven is vertrouwelijk i.v.m. persoonsgegevens. Deze agenda is daarom niet volledig. De leden van de commissie ontvangen de volledige agenda persoonlijk per e-mail.  

Bijlagen

Deelnemers

 • P. van Houwelingen (FVD)
 • A. Kisteman (VVD)
 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • F.H. Bruyning (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Opening

  De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden: Valize (PVV), Bromet (GL-PvdA), Kisteman (VVD), Bruyning (NSC), Tuinman (BBB), Van Nispen (SP), Kostic (PvdD) en Van Houwelingen (FvD).
 2. 2

  Presentatie over de commissie en staf

 3. 3

  Concept-besluitenlijst procedurevergadering 12 oktober 2023

 4. 4

  Brievenlijst periode 5 oktober 2023-25 januari 2024

 5. 5

  Verzoekschriften

 6. 6

  Burgerinitiatieven

 7. 7

  Concept-jaarverslag van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het parlementaire jaar 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rondvraag en sluiting

  Besluit: De fungerend voorzitter benadrukt dat de commissie alleen besluiten kan nemen als het quorum (de helft plus één) wordt gehaald. Het is daarom van belang dat er voldoende leden deelnemen aan de procedurevergaderingen. Voorafgaand elke vergadering zal de staf een inventarisatie doen.