E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek reactie minister rechterlijke uitspraak kinderhartchirurgie

De vergadering is geweest

12 januari 2024
12:00 uur
Onderstaand treft u het verzoek aan van het lid Diederik van Dijk (SGP) om onderstaand verzoek aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen:
  1. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór de begrotingsbehandeling VWS (gepland in de week van 23-25 januari 2024), een brief aan de Kamer te doen toekomen met een reactie op de rechterlijke uitspraak over de kinderhartchirurgie;
  2. Geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de Kamer zich hierover heeft kunnen uitspreken.
 
U wordt verzocht uiterlijk vrijdag 12 januari 2024, 12.00 uur te laten weten of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst*. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
 
Met vriendelijke groet,
Henriette Krijger
Adjunct-griffier vaste commissie voor VWS 
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van Dijk (SGP) om een reactie van de minister van VWS op de rechterlijke uitspraak kinderhartchirurgie

    Te behandelen:

    Loading data