Commissiedebat : Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart)

De vergadering is geweest

10 april 2024
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
CONVOCATIE
Agendapunten toegevoegd

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 6 minuten per fractie.

Bijlage

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • W. Boutkan (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • P. Bamenga (D66)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • C. Stoffer (SGP)
 • I. Kostic (PvdD)
 • B.J. Eerdmans (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken Hoofdlijnenbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanpassing gebruik regeringsvliegtuig

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Duurzaam Taxiën

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeksrapport luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang CO2-plafond per luchthaven

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzamelbrief Luchtvaart: studie ‘Prijs van een vliegreis’, registratie zakelijk vliegen en TaxiBots

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Niet-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart includeren in beleidsstudies

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vier studies luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Zesde voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit Maastricht Aachen Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken regionale luchthavens en luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op Visie 'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Benoeming voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport maatschappelijke kosten- en batenanalyse Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Handhavingsrapportages Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor gebruiksjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Bewonersvereniging Vlieghinder Nieuwkoop m.b.t. baanonderhoud Schiphol 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezegging gecertificeerde mbo-luchtvaarttechniekopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vonnis rechtbank Den Haag in de bodemprocedure stichting RBV tegen de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Zevende voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gezamenlijke aanbieding (onderzoeks)rapporten ten behoeve van duurzame luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data