Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken Hoofdlijnenbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanpassing gebruik regeringsvliegtuig

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Duurzaam Taxiën

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeksrapport luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang CO2-plafond per luchthaven

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzamelbrief Luchtvaart: studie ‘Prijs van een vliegreis’, registratie zakelijk vliegen en TaxiBots

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Niet-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart includeren in beleidsstudies

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vier studies luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Zesde voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit Maastricht Aachen Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken regionale luchthavens en luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op Visie 'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Benoeming voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport maatschappelijke kosten- en batenanalyse Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Handhavingsrapportages Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor gebruiksjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Bewonersvereniging Vlieghinder Nieuwkoop m.b.t. baanonderhoud Schiphol 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezegging gecertificeerde mbo-luchtvaarttechniekopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vonnis rechtbank Den Haag in de bodemprocedure stichting RBV tegen de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Zevende voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gezamenlijke aanbieding (onderzoeks)rapporten ten behoeve van duurzame luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken uitvoering vonnis RBV-zaak

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nazending onderliggende beslisnota's inzake Luchthavenindelingbesluit (LIB)(Kamerstuk 29665-496)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Network Quality and Environment Framework’

  Te behandelen:

  Loading data