Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

19 december 2023
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • C. Stoffer (SGP)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • W. Boutkan (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • A. Kops (PVV)
 • E. Vlottes (PVV)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • B.C. Kathmann (GroenLinks-PvdA)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • T.J. Bushoff (GroenLinks-PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks-PvdA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • C. Martens-America (VVD)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • A. Kisteman (VVD)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • W.L. Postma (NSC)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • P. Bamenga (D66)
 • C. (Christine) Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Technische briefing over het rapport 'Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen' van WRR

 5. 5

  Voorstel FME m.b.t. introductie over hightech-sector

 6. 6

  Aanbod EBN voor gesprek/kennissessie over Nederlandse energiesysteem en energietransitie

 7. 7

  Aanbod Rathenau Instituut voor introductiebijeenkomst/kennismaking met nieuwe commissie EZK

 8. 8

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023 (onderdeel G)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tijdelijke wet inzake invoering van een belasting op marktinkomsten van inframarginale elektriciteitsproductie overeenkomstig verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen (PbEU 2022, L 261 I) (Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aankondiging verlenging regeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verlenging subsidiemodules TKI MKB-versterking, MKBinnovatiestimulering topsectoren, Innovatiekredieten, Seed capitaltechnostarters, Vroegefasefinanciering en Thematische TechnologyTransfer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Extra update voortgang verduurzaming industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Monitor Ondernemingsklimaat en onderzoek ‘Redenen waarom bedrijven uit Nederland vertrekken’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van de leden Bikker en Omtzigt over een adviescommissie instellen die als taak heeft te adviseren welke strategie moet worden gevoerd om de toenemende rol van private equity in sectoren fors terug te dringen (Kamerstuk 36410-30)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Sectoragenda maritieme maakindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de moties ingediend tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken en Klimaat op 10 en 12 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatie Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Programma 'Beter Aanbesteden'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rijk aan gedragsinzichten: editie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Oplevering onderzoeksrapport 'Proportionaliteit in het octrooirecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanvullende financiële informatie over de Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie Mijn Digitale Zaak

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarbericht Staat van het mkb, actieagenda mkb-dienstverlening en onderzoek naar de werking van de innovatie-enregiostimuleringstaak van KVK

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nationaal Convenant MKB-Financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over samen met de regio acties ondernemen voor de doorontwikkeling en schaalsprong van de mainport (Kamerstuk 33009-127)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Resultaten evaluatieonderzoeken MIT-regeling en IPC-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ecorys-onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (oktober 2022-2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Overeenstemming Inmarsat inzake migratie NSV-dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Informatieplan EZK 2024 - 2028

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Impulsaanpak winkelgebieden - resultaten derde openstellingsronde en aankondiging vierde

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Technische briefings en planning Kamerbrieven EZK eerste halfjaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Monitor financiële participatie hernieuwbaar op land 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toezeggingen gedragsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken SDE++ herfst 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Instrumentarium hernieuwbare waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Actualisatie ontwikkelkader windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang juridische procedures wet verbod op kolen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Contouren Klimaatplan 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verwachtingen en inzet klimaatconferentie COP28

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanvullende rapporten bij het concept Nationaal plan energiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Toelichting op het moment van verzenden van de brief ‘Nieuwe maatregelen netcongestie’

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de COP28

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Nationaal Plan Energiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Eindrapport 'Keuzewijzer klimaat en energie' van de onafhankelijke Formatiewerkgroep Klimaat en Energie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Uitstel toezegging over het toesturen van het onderzoek naar de mogelijkheden van een andere verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Summer Briefing 2023 Task Force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Overeenstemming over schadeafhandeling voormalige steenkoolwinning in Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een energiestrategie om in Nederland gewonnen gas beschikbaar te stellen aan de Nederlandse consument (Kamerstuk 29023-422)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Benoeming kwartiermaker sociale agenda Groningen en Noord-Drenthe

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  IMG hervat afhandeling meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Stijging WOZ-waarde

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Afronding beoordelingen en tevredenheidsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Overlastvergoeding huurders van WOCO (PEGA maatregel 12b)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Start Taskforces en Agro Maatwerkregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgangsrapportage interne-marktactieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Rectificatie Kamerbrief voortgangsrapportage interne-marktactieagenda (Kamerstuk 22112-3817)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Europees consumentenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Toerismeraad 31 oktober 2023 (Kamerstuk 21501-30-586).

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Appreciatie van de aanbeveling van de Europese Commissie op een aantal kritieke technologiegebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Fiche: Verordening Europese arbeidsmarktstatistieken

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Fiche: Verordening inzake bestrijding van late betalingen in handelstransacties

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Fiche: Mededeling Steunpakket voor kleine en middelgrote ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda EU-ESA top 6-7 november 2023 (Kamerstuk 24446/21501-30-86)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Kwartaalrapportage EU-wetgevingstrajecten en -raadplegingen Q3 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Fiche: Aanbeveling energiearmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Fiche: Europees windpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023 (Kamerstuk 21501-30-590)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023 (Kamerstuk 21501-33-1049)

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen EZK d.d. 12 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Introductiedossier deel B van de commissie Economische Zaken en Klimaat

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers.
 75. 75

  Onderzoeksrapport ‘Burgerkeuzes in kaart: resultaten van de Nationale Klimaatraadpleging 2023’

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Reactie op de brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake de werking, doelmatigheid en doeltreffendheid van het prijsplafond en andere energiesubsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Voorstel data procedurevergadering commissie EZK tot aan het zomerreces 2024

  • 23 januari van 17.00 tot 18.00 uur
  • 6 februari van 17.00 tot 18.00 uur
  • 27 februari van 17.00 tot 18.00 uur
  • 12 maart van 17.00 tot 18.00 uur
  • 26 maart van 17.00 tot 18.00 uur
  • 9 april van 17.00 tot 18.00 uur
  • 23 april van 17.00 tot 18.00 uur
  • 21 mei van 17.00 tot 18.00 uur
  • 4 juni van 17.00 tot 18.00 uur
  • 18 juni van 17.00 tot 18.00 uur
  • 2 juli van 17.00 tot 18.00 uur
 78. 78

  Brief van de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Klimaatnota 2023, Klimaat- en Energieverkenning en beschouwing Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Verslag van de Energieraad van 17 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Appreciaties motie van het lid Ouwehand over intrekken van de vergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee (Kamerstuk 33576-24) en gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Raan over uitsluiten van mijnbouw in Natura 2000-gebieden (t.v.v. 34041-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data