Rondetafelgesprek : Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland

De vergadering is geweest

18 juni 2024
17:00 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Vermeer (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland

  • Jaarlijks wordt met de president van De Nederlandse Bank (DNB), de directeur van het Centraal Planbureau (CPB) en de voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een openbaar gesprek gehouden over macro-economische risico's voor het financiële stelsel.
  • Dit gesprek vloeit voort uit een aanbeveling uit het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Kamerstuk 31980, nr. 61, p. 582).
  • De heer Knot, de heer Hasekamp en mevrouw Van Geest zullen achtereenvolgens een inleiding houden, waarna de gelegenheid wordt geboden tot het stellen van vragen.
  • Van dit gesprek wordt een stenografisch verslag gemaakt.
 2. 2

  Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2024 van DNB

  Zie deze publicatie op de website van DNB: Overzicht Financiële Stabiliteit - voorjaar 2024 (dnb.nl)
 3. 3

  Risicorapportage Financiële Markten 2024 van het CPB

  Zie deze publicatie op de website van CPB: Risicorapportage Financiële Markten 2024 | CPB.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapportage Financiële Stabiliteit 2024 van de AFM