Commissiedebat : Energieraad (informeel) d.d. 15 &16 april 2024. NIEUW TIJDSTIP I.V.M. PLENAIRE AGENDA)

De vergadering is verplaatst

10 april 2024
13:30 - 17:30 uur
De spreektijd is vastgesteld op 5 min. per fractie.

Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren, voorafgaand aan de formele Energieraad op maandag en dinsdag 15 en 16 april 2024, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 9 april 2024.