Commissiedebat : Energieraad (informeel) d.d. 15 &16 april 2024.

De vergadering is geweest

10 april 2024
14:30 - 18:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd is vastgesteld op 5 min. per fractie.

Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren, voorafgaand aan de formele Energieraad op maandag en dinsdag 15 en 16 april 2024, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 9 april 2024.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.A.A. Jetten
  minister voor Klimaat en Energie

Deelnemers

 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • W.L. Postma (NSC)
 • S.C. Kröger (GroenLinks-PvdA)
 • I. Rooderkerk (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Energieraad (informeel) d.d. 15 &16 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Energieraad 4 maart 2024 (Kamerstuk 21501-33-1056)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang nationaal burgerforum klimaat en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie op de open brief Triodos Bank en meerdere organisaties inzake een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag Energieraad 4 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data