Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie – signaalrapportage ILT: meer zicht en grip op PFAS-afval nodig

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang beleid chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op toezeggingen in CD Externe Veiligheid van 11 oktober 2023 over beleid terugdringen gevaarlijke chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op een tweetal aangenomen moties van het lid Klaver over Chemours Dordrecht (Kamerstuk 22343-382 en 383)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Externe Veiligheid van 11 oktober 2023, over de opvolging van de motie van het lid Bouchallikh over de Nederlandse regels aanpassen zodat de Europese norm van 500 milligram stikstofdioxide per kubieke meter ook aan Tata Steel kan worden opgelegd (Kamerstuk 22343-354)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Invulling enkele moties en toezeggingen op het gebied van PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van het lid Van Esch c.s. over bevoegde gezagen meer instrumenten geven om maatregelen te nemen tegen bedrijven en bedrijfsprocessen (Kamerstuk 33118-262)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie bevoegde gezagen op het rapport van de Onderzoekraad voor de Veiligheid “Industrie en omwonenden”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Milieuproblematiek Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken asfaltcentrales en actieagenda industrieen omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang versterking VTH-stelsel – januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorlopige beleidsreactie op rapportage ILT over de uitvoering van VTH taken in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Resultaten praktijkproef asbestdaksanering met schuim

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de motie van het lid Van Esch c.s. over een landelijk toetsingskader waarmee ZZS-plannen van bedrijven kunnen worden gecontroleerd (Kamerstuk 22343-319)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport - Nationaal Programma Radioactief Afval

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies van de Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Wijziging Kernenergiewet t.b.v. bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport uitkomsten IRRS-missie (Integrated Regulatory Review Service)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Diverse onderwerpen op het gebied van nucleaireveiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Impulsprogramma Chemische Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data