Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

11 april 2024
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • F.L. Idsinga (NSC)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • E. Vlottes (PVV)
 • J. Mooiman (PVV)
 • E. Heinen (VVD)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • L.C.J. Stultiens (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken voor de regeling van werkzaamheden

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld bij de griffier.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 28 maart 2024 vaststellen.

 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toezegging inzake ingelopen achterstanden ouderdossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Lijst van vragen en antwoorden over Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op het artikel over ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek thuiswerkregelingen voor grenswerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie Global Tax Evasion Report 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanvulling op de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11-12 april 2024 m.b.t. macro-financiële bijstand (MFB) aan Egypte

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda voor de Voorjaarsvergadering van het IMF 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  IMF Artikel IV en FSAP rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoeringswet verordening cryptoactiva

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wetsvoorstel van het lid Maatoug houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Beleidscyclus vitaal

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Traditionele Eigen Middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Staatsdeelnemingen van 27 maart 2024, over de stand van zaken van de evaluatie van het steunpakket KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel uitvoering van een toezegging, gedaan aan het lid Vermeer tijdens het commissiedebat Belastingdienst op 15 februari 2024, over systemen uit het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang onderzoek beleidsrichting direct aanpassen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Gebruik van het Heidi-systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over alternatieve dekkingsopties n.a.v. Belastingplan 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Hercontroles Wet politiegegevens (Wpg)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoek vertraagde inwerkingtreding accijnsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden van het Centraal Planbureau (CPB) op feitelijke vragen over het Centraal Economisch Plan (CEP) 2024.

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Eerste aanvullende Europese begroting 2024, nacalculatie en speciale instrumenten MFK-herziening

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Estland

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding jaarverslag ECB over toezichtswerkzaamheden 2023

 31. 31

  Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Deelname aan en toelichting op de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reeds geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
   
  Wetgevings-/notaoverleggen
  ma 27-05-2024 15.15 - 19.15 Wetgevingsoverleg Wijzigingswet financiële markten 2024
  di 25-06-2024 18.00 - 21.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Financiën/Nationale Schuld 2023
  ma 21-10-2024 11.00 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2025
  ma 04-11-2024 11.00 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2025

  Commissiedebatten
  wo 17-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  do 18-04-2024 09.30 - 13.30 Commissiedebat Box 3
  wo 24-04-2024 17.30 - 20.30 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  do 25-04-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financiële markten
  wo 22-05-2024 14.30 - 17.30 Commissiedebat Belastingen in maatschappelijk perspectief
  wo 13-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)
  do 27-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  wo 03-07-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
   
  Inbrengen Voorjaarsnota en Verantwoordingsstukken
  vr 17-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2024)
  vr 17-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota 2024
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023 (IX)
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsonderzoek 2023 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsonderzoek 2023 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen aan het kabinet)
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld over 2023

  Overige inbrengen
  do 11-04-2024 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitkomst van het advies van de landsadvocaat over geautomatiseerde selectietechnieken
  wo 08-05-2024 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad
  do 03-10-2024 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Pakket Belastingplan 2025

  Procedurevergaderingen
  do 25-04-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 16-05-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 30-05-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 13-06-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 27-06-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 04-07-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten
  ma 15-04-2024 17.00 - 20.30 Werkbezoek Belastingdienst
  ma 22-04-2024 14.00 - 17.30 Werkbezoek CPB Modellendag voor leden en fractiemedewerkers
  di 18-06-2024 17.00 - 19.00 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  do 20-06-2024 09.00 - 10.30 Ontbijtbijeenkomst resultaat onderzoek opzet brede gedifferentieerde suikertaks
  ma 23-09-2024 14.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2025
 34. 34

  Nog te plannen commissiedebatten en overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Commissiedebat Accountancy
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Belastingdienst
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Werknemersparticipatie

  Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" 
  Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken"
  Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) 
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  (Inhoudelijk) kennismakingsgesprek met de Raad van State c.q. de Afdeling advisering
 35. 35

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 5 april)

  Besluit: Ter informatie.

  11 april 2024
  - Tweeminutendebat Belastingdienst (CD 15/2)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)

  16, 17 en 18 april 2024 (week 16)
  - Tweeminutendebat Staatsdeelnemingen (CD 27/3)
  - Tweeminutendebat Internationale fiscaliteit (CD 4/4)

  28, 29 en 30 mei 2024 (week 22)
  - Verantwoordingsdebat over het jaar 2023

  4, 5 en 6 juni 2024 (week 23)
  - Debat over de voorjaarsnota 2024

  - 36 321 (Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124))
  De Staten van Curaçao hebben laten weten aan de plenaire behandeling van deze goedkeuringswet te willen deelnemen. Enkele leden van de commissie zijn bereid daaraan voorafgaand een (kennismakings)gesprek te voeren.

  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen) (Onder voorbehoud van ontvangst van beantwoording van het Verslag, dat is uitgebracht door de Staten van Curaçao)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 36. 36

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 5 april)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  12. Debat over Amerikaanse multinationals die de Nederlandse bijheffing op minimumbelasting ontwijken (Dijk) (minister en staatssecretaris Financiën)
  20. Debat over belastingheffing over smartengeld van invalide veteranen (Idsinga) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris Defensie)
  32. Debat over het proces van afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  7. Dertigledendebat over de voortgang van de hersteloperatie gedupeerden toeslagenaffaire (Dijk) (staatssecretaris Financiën)
  15. Dertigledendebat over de bedrijfsopvolgingsregeling (Van der Lee) (staatssecretaris Financiën)
  17. Dertigledendebat over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Teunissen) (minister EZK, staatssecretaris Financiën)
  22. Dertigledendebat over de CPB-raming inzake herstel van koopkracht en een koerscorrectie van de overheidsfinanciën (Sneller) (minister SZW, minister Financiën)
  30. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst controles uitvoert via geautomatiseerde systemen met risicomodellen (Ergin) (staatssecretaris Financiën)
  35. Dertigledendebat over het bericht dat het overheidstekort voor 2023 lager uitvalt dan geraamd (Van der Lee) (minister Financiën)
  36. Dertigledendebat over de besluitvorming rondom de toekenning van publieke exportkredietverzekeringen (Hirsch) (minister BuHa-OS, staatssecretaris Financiën)
 37. 37

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2023Z20919 Aan de minister van Financiën - Verzoek om update inzake Wet plan van aanpak witwassen (22-12-2023)

  2024Z01193 Aan de minister en staatssecretarissen van Financiën - Evaluatie Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1) en de toepassing door het ministerie van Financiën (26-01-2024; te beantwoorden op Verantwoordingsdag)

  2024Z02221 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport “Naar een Europese Kapitaalmarktunie” (09-02-2024)

  2024Z02223 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport "Economische en juridische aspecten van ECB-opkoopprogramma's - een vervolg" (09-02-2024)

  2024Z03798 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek kabinetsreactie initiatiefnota Inge van Dijk over bescherming rechten van belastingbetalers en toeslagenontvangers (01-03-2024)

  2024Z03796 Aan de minister van Financiën - Verzoek spoedige implementatie Richtlijn (EU) 2021/2167 (01-03-2024)

  2024Z03776 Aan de minister van Financiën - Verzoek om nadere analyse van de gevolgen van het AML-pakket (te ontvangen voor het commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering) (07-03-2024)

  2024Z04859 Aan de minister van Financiën - Verzoek om een reactie op de bevindingen van een onderzoek naar discriminatoire effecten in transactiemonitoring van banken (14-03-2024)

  2024Z04860 Aan de minister van Financiën - verzoek lijst van algoritmes en selectiemethodes bij het ministerie van Financiën (14-03-2024)

  2024Z04785 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek informatie over fiscale voorstellen pakket Belastingplan 2025 (20-03-2024)

  2024Z05088 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport "Krachten gebundeld" over invulling van de poortwachtersrol (20-03-2024)

  2024Z04786 Aan de minister van Financiën - Verzoek om informatie over de voorbereiding en de indiening van het Nederlandse meerjarige begrotingsplan (21-03-2024)