Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

15 februari 2024
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën
Deze procedurevergadering vangt direct aansluitend op de procedurevergadering van de commissie voor de Rijksuitgaven aan.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J. Mooiman (PVV)
 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • E. Vlottes (PVV)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • E. Heinen (VVD)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • F.L. Idsinga (NSC)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Vermeer (BBB)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken voor de Regeling van werkzaamheden

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld bij de griffier.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de vergadering van 8 februari 2024 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst Particulieren

 4. 4

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 23-24 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 1 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang Beleidsagenda voor duurzame financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitspraak Gerecht EU inzake besluit Europese Commissie over steunpakket KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang algoritmeregister

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Planningsbrief voor 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op IBTD-rapport ‘Compleetheid van dossiers die naar de rechter gaan’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken betalingsregeling coronabelastingschulden -februari 2024-

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Proces uitvoering amendement van het lid Omtzigt c.s. over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Kamerstuk 36418-110)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport onderzoek informatiebeschikking 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsbesluit Belastingen op milieugrondslag vooruitlopend op wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eindrapport 'Toekomst Toeslagenstelsel'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht Raadsakkoord Herziening Europees Begrotingsraamwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Finland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Openbaarmaking van het rapport “Economische en juridische aspecten van de ECB-opkoopprogramma's - een vervolg"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Openbaarmaking van het rapport “Naar een Europese kapitaalmarktunie; barrières voor de verdere ontwikkeling van de Europese kapitaalmarkten”

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Focus op coronabelastingschulden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reeds geplande activiteiten

  Besluit: ter informatie
   
  Wetgevings-/notaoverleggen
  -
  Commissiedebatten
  do 07-03-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  di 19-03-2024 18.00 - 22.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  wo 27-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  wo 03-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 04-04-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Box 3
  wo 10-04-2024 13.30 - 15.30 Commissiedebat IMF
  wo 17-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  do 18-04-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Internationale fiscaliteit
  do 25-04-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financiële markten
  wo 05-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) [datum wordt nog gewijzigd]

  Inbrengen
  wo 28-02-2024 14.00 Inbreng verslag Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid
  wo 28-02-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking
  ma 04-03-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Voortgangsrapportage Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  *di 02-04-2024 14.00 Inbreng verslag Wijzigingswet accountancysector
  *di 02-04-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector
  *di 02-04-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Kaderwetevaluatie van de CEA over de periode 2018 - 2022
  *di 022-04-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotrapportage Kwartiermakers Toekomst Accountancysector
  wo 08-05-2024 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad

  * gewijzigde inbrengdata vastgesteld (zie agendapunt 27)

  Procedurevergaderingen
  do 29-02-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 14-03-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  di 19-03-2024 16.30 - 18.00 Strategische procedurevergadering
  do 28-03-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 11-04-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 25-04-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 16-05-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 30-05-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 13-06-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 27-06-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 04-07-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten
  di 27-02-2024 16.00 - 17.00 Technische briefing Werkprogramma 2024+, recente en aankomende rapporten Europese Rekenkamer
  di 27-02-2024 17.15 - 18.15 Gesprek met Studiegroep ECB inzake vervolgrapport opkoopprogramma’s van de ECB
  do 29-02-2024 13.30 - 14.30 Gesprek met de Nationale Ombudsman inzake vergelijkend onderzoek naar tien hersteltrajecten
  do 29-02-2024 14.45 - 15.45 Besloten gesprek met de Oudercommissie Kinderopvangtoeslag
  ma 04-03-2024 10.00 - 17.00 Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
  wo 06-03-2024 14.00 - 15.00 Technische briefing door het Instituut Publieke Economie over het rapport "Naar een Europese kapitaalmarktunie"
  wo 13-03-2024 17.00 - 18.30 Technische briefing Voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  do 14-03-2024 17.00 - 18.00 Technische briefing Wetenschapstoets Wijzigingswet Accountancysector
  ma 22-04-2024 14.00 - 17.30 Werkbezoek CPB Modellendag voor leden en fractiemedewerkers
  di 18-06-2024 17.00 - 19.00 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 27. 27

  Nog te plannen commissiedebatten en overige commissieactiviteiten

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen. Bij agendapunt 19 van deze vergadering heeft de commissie besloten ook een commissiedebat Belastingen in maatschappelijk perspectief te willen houden.

  Commissiedebat Accountancy
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  Commissiedebat Werknemersparticipatie

  Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" 
  Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken"
  Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) 
  Werkbezoek aan de Belastingdienst (samen met Eerste Kamerleden)
  Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni 
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  Rondetafelgesprek Economische vooruitzichten en het begrotingsbeleid (zie agendapunt 1)
 28. 28

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 9 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  5, 6 en 7 maart 2024 (week 10)
  - 36 321 (Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124)) - (Aangemeld als hamerstuk)

  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen)
  (Onder voorbehoud van ontvangst van beantwoording van het Verslag, dat is uitgebracht door de Staten van Curaçao)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 29. 29

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 9 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  15. Debat over belastingontwijking en belastingontduiking door extreem rijke particulieren (Idsinga) (staatssecretaris Financiën)
  21. Debat over Amerikaanse multinationals die de Nederlandse bijheffing op minimumbelasting ontwijken (Dijk) (minister en staatssecretaris Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  6. Dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken (Dijk) (minister Financiën)
  12. Dertigledendebat over de voortgang van de hersteloperatie gedupeerden toeslagenaffaire (Dijk) (staatssecretaris Financiën)
 30. 30

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2023Z20919 Aan de minister van Financiën - Verzoek om update inzake Wet plan van aanpak witwassen (22-12-2023)

  2023Z20903 Aan de minister en staatssecretaris van Financiën - Verzoek om brief over de budgettaire gevolgen n.a.v. behandeling pakket Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer (22-12-2023)

  2024Z01193 Aan de minister en staatssecretarissen van Financiën - Evaluatie Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1) en de toepassing door het ministerie van Financiën (26-01-2024; te beantwoorden op Verantwoordingsdag)

  2024Z02221 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport “Naar een Europese Kapitaalmarktunie” (09-02-2024)

  2024Z02223 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport "Economische en juridische aspecten van ECB-opkoopprogramma's - een vervolg" (09-02-2024)

  2024Z02214 Aan de minister-president - Rappel verzoek commissie om eerder dan op Verantwoordingsdag 2024 te rapporteren over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht' (09-02-2024; eerder verzoek d.d. 07-07-2023; 2023Z13470)