Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

8 februari 2024
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • E. Vlottes (PVV)
 • J. Mooiman (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • L.C.J. Stultiens (GroenLinks-PvdA)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • Y.J. van Hijum (NSC)
 • F.L. Idsinga (NSC)
 • J.C. Sneller (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken voor de Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de vergadering van 25 januari 2024 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake gevolgen voor begroting n.a.v. besluiten Nationaal Groeifonds en Transitiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsopties bij langdurig achterblijvende spaarrentes

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herijkt beloningsbeleid Havenbedrijf Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vroegsignalering. Onderzoek naar hoe de Belastingdienst problemen van burgers en zzp’ers eerder kan herkennen en oplossen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomsten onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reacties internetconsultatie wetsvoorstel werkelijk rendement box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Eerste halfjaarrapportage kwartiermaker Belangenbehartiger belastingplichtigen en toeslaggerechtigden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht uitbetalingen Herstel- en Veerkrachtfaciliteit, vierde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Pakket retail beleggen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 5 februari 2024 op het terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek commissie voor de Rijksuitgaven om suggesties voor beleidsthema's V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reeds geplande activiteiten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Inmiddels zijn ook gesprekken gepland met de Nationale ombudsman en de Oudercommissie (ter voorbereiding op het op 19 maart 2024 geplande commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag); beide gesprekken vinden plaats op donderdag 29 februari 2024 (in de middag).
  Bestluit: De commissie stemt in met het houden van een strategische procedurevergadering op dinsdag 19 maart 2024 om 16.30 uur.
   
  Wetgevings-/notaoverleggen
  -

  Commissiedebatten
  wo 14-02-2024 13.00 -16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 15-02-2024 14.00 - 18.00 Commissiedebat Belastingdienst
  do 07-03-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  di 19-03-2024 18.00 - 22.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  wo 27-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  wo 03-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 10-04-2024 13.30 - 15.30 Commissiedebat IMF
  wo 17-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  wo 05-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) [datum wordt nog gewijzigd]

  Inbrengen
  wo 28-02-2024 14.00 14.00 Inbreng verslag Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid
  ma 04-03-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Voortgangsrapportage Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  di 26-03-2024 14.00 14.00 Inbreng verslag Wijzigingswet accountancysector
  di 26-03-2024 14.00 14.00 Inbreng feitelijke vragen Zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector
  di 26-03-2024 14.00 14.00 Inbreng feitelijke vragen Kaderwetevaluatie van de CEA over de periode 2018 - 2022
  di 26-03-2024 14.00 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotrapportage Kwartiermakers Toekomst Accountancysector
  wo 08-05-2024 14.00 - Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Procedurevergaderingen
  do 15-02-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 29-02-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 14-03-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  di 19-03-2024 16.30 - 18.00 Strategische procedurevergadering
  do 28-03-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 11-04-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 25-04-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 16-05-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 30-05-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 13-06-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 27-06-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 04-07-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten
  wo 14-02-2024 11.45 - 13.45 Rondetafelgesprek Economische vooruitzichten en het begrotingsbeleid
  di 27-02-2024 16.00 - 17.00 Technische briefing Werkprogramma 2024+, recente en aankomende rapporten Europese Rekenkamer
  di 27-02-2024 17.15 - 18.15 Gesprek met Studiegroep ECB inzake vervolgrapport opkoopprogramma’s van de ECB
  ma 04-03-2024 10.00 - 17.00 Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
  do 14-03-2024 17.00 - 18.00 Technische briefing Wetenschapstoets Wijzigingswet Accountancysector
  wo 13-03-2024 17.00 - 18.30 Technische briefing Voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  di 18-06-2024 17.00 - 19.00 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 19. 19

  Nog te plannen commissiedebatten

  Besluit: De commissie besluit het commissiedebat Box 3 en het commissiedebat Financiële markten te laten inplannen tussen het voorjaarsreces en het meireces. Ook het commissiedebat Internationale fiscaliteit wordt voor het meireces ingepland (zie agendapunt 1)

  Commissiedebat Accountancy
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  Commissiedebat Box 3
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Financiële markten
  Commissiedebat Internationale fiscaliteit
  Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  Commissiedebat Werknemersparticipatie
 20. 20

  Overige nog in te plannen activiteiten

  Besluit: ter informatie.

  - Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" 
  - Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken"
  - Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) 
  - Werkbezoek aan de Belastingdienst (samen met Eerste Kamerleden)
  - Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni 
  - Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
 21. 21

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  5, 6 en 7 maart 2024 (week 10)
  - 36 321 (Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124)) - (Aangemeld als hamerstuk)

  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen)
  (Onder voorbehoud van ontvangst van beantwoording van het Verslag, dat is uitgebracht door de Staten van Curaçao)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 22. 22

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  16. Debat over belastingontwijking en belastingontduiking door extreem rijke particulieren (Idsinga) (staatssecretaris Financiën)
  22. Debat over Amerikaanse multinationals die de Nederlandse bijheffing op minimumbelasting ontwijken (Dijk) (minister en staatssecretaris Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  7. Dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken (Dijk) (minister Financiën)
  13. Dertigledendebat over de voortgang van de hersteloperatie gedupeerden toeslagenaffaire (Dijk) (staatssecretaris Financiën)
 23. 23

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen; de commissie besluit om de minister-president te herinneren aan het hieronder vermelde, en tot op heden onbeantwoord gebleven verzoek van 7 juli 2023 over het verzoek om reeds in kalenderjaar 2023 te rapporteren over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht'.

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2023Z13470 Aan de minister-president - Verzoek om reeds in kalenderjaar 2023 te rapporteren over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht' (07-07-2023)

  2023Z20919 Aan de minister van Financiën - Verzoek om update inzake Wet plan van aanpak witwassen (22-12-2023)

  2023Z20903 Aan de minister en staatssecretaris van Financiën - Verzoek om brief over de budgettaire gevolgen n.a.v. behandeling pakket Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer (22-12-2023)

  2024Z01193 Aan de minister en staatssecretarissen van Financiën - Evaluatie Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1) en de toepassing door het ministerie van Financiën (26-01-2024; te beantwoorden op Verantwoordingsdag)
 24. 24

  Vooraankondiging Incidentele Suppletoire Begroting Oekraïne-faciliteit

  Te behandelen:

  Loading data