Commissiedebat : Maritiem

De vergadering is geweest

8 februari 2024
13:45 - 16:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunt toegevoegd

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • P. Bamenga (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • A.J. Flach (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering van de motie van het lid De Hoop over oplossingen voor de nachtelijke watertaxidiensten naar de Waddeneilanden (Kamerstuk 29684-240)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Risicoanalyse bijmenging in stookolie en Nederlandse inzet bij IMO voor bunkerlicentiesystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de reddingsoperatie van de Fremantle Highway

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vrachtschip Fremantle Highway aangekomen in de Eemshaven

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken brand op vrachtschip Fremantle Highway

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brand op vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ongevalscijfers Scheepvaart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Klimaatafspraken internationale zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoeksrapport 'voorwaarden havenbekken Houtrakpolder'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksrapport luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de motie van het lid Koerhuis c.s. over de uitzetting van schipperskinderen stoppen (Kamerstuk 36200-A-95)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het OVV-rapport over de aanvaring in het Schuitengat

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Eerste jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Roadmap varend ontgassen en onderzoek best beschikbare technieken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Gevolgen schorsing accreditatie Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Actieagenda toekomst binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op OVV rapport inzake de aanvaring op de Nieuwe Maas

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwikkelperspectief NOVEX Rotterdamse Haven

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzamelbrief Maritieme Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken vlootvervangingsprogramma Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Klimaatbeleid voor de zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de motie van het lid De Hoop over oplossingen voor de nachtelijke watertaxidiensten naar de Waddeneilanden (Kamerstuk 29684-240) en van de motie van het lid Van der Plas over alles op alles zetten om te voorkomen dat nachtelijk vervoer vanaf Ameland vervalt (Kamerstuk 36200-XII-87)

  Te behandelen:

  Loading data