Inbreng feitelijke vragen : Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (VII) en Economische Zaken en Klimaat (XIII) en Justitie en Veiligheid (VI) voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

De vergadering is geweest

11 december 2023
14:00 uur
Commissie: Digitale Zaken
In de VIA-applicatie treft u vier inbrengen voor de afzonderlijke begrotingen, alsmede voor overkoepelende vragen, die betrekking hebben op meerdere begrotingen. Per begroting kunnen de vragen gesteld worden, de leden wordt verzocht per vraag aan te geven op welke bladzijde van het Kamerstuk de vraag betrekking heeft. Achteraf zullen de vragen uit de drie afzonderlijke lijsten worden samengevoegd tot één inbreng.

Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuwe agendapunten *

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (VII) voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 36470-VII.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 36470-XIII.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 36470-VI.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overige/ overkoepelende vragen die betrekking hebben op meerdere begrotingen.