Procedurevergadering : Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

De vergadering is geweest

26 oktober 2023
10:00 - 10:15 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.C. Sneller (D66)
 • J. van den Hil (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Rijksuitgaven d.d. 14 september 2023 is vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Geen brieven.
 4. 4

  Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 5. 5

  Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  N.b. de op 28 september jl. ontvangen begrotingsbrieven zijn niet in dit overzicht opgenomen.
  dsakjkljfs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Recent ontvangen periodieke evaluatieonderzoeken en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het eerste halfjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsmeter 2023: wat gebeurt er met aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan bewindspersonen?

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Focusonderwerp verantwoording 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie CBS m.b.t. factsheets "Brede Welvaart 2023" voor begrotingsbehandelingen van diverse ministeries

 11. 11

  Brief van de vaste commissie voor Rijksuitgaven over de jaarrapportage over de begrotingscyclus 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering motie-Van der Lee/Grinwis over het planbureau verzoeken om klimaat integraal mee te nemen in de houdbaarheidsanalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Opvolging evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: De commissie besluit de minister te rappelleren op de brief inzake opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer.
   
  1. 2023Z18723 Aan de minister van Financiën - Verzoeken inzake benoemingsprocedure leden Algemene Rekenkamer (27-10-2023, zie besluit onder agendapunt 15)
  2. 2023Z14241 Aan de minister van Financiën en de minister van EZK - Verzoek naar aanleiding van brief Algemene Rekenkamer over toegang tot gegevens CBS (07-07-2023, inmiddels beantwoord - zie Kamerstuk 26643, nr. 1079)
  3. 2022Z10532 Aan de minister van Financiën - Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer (30-05-2022, rappel 07-06-2023 en 27-10-2023)
 15. 15

  Ongeplande activiteiten op het terrein van de commissie Rijksuitgaven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Commissiedebat Begrotingsproces (tot nader order uitgesteld)