Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over het RDI-rapport over storingsproblematiek en cybersecurity van omvormers voor zonnepanelen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Integratie Digital Trust Center, CSIRT-DSP en Nationaal Cybersecurity Centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Cybersecuritybeeld Nederland 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang van de activiteiten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) m.b.t. de aanlanding van nieuwe onderzeese datakabels en het vitaal verklaren van onderzeese datakabels

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang moties mkb-keurmerk en een structurele cyberoefenagenda voor niet-vitale bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Nederlandse Cybersecurity Strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  WODC-rapport 'Evaluatiekader en nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang Digital Trust Center en het Computer Security Incident Response Team voor digitale diensten (CSIRT-DSP).

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie onderzoek contractuele afspraken cybersecurity

  Te behandelen:

  Loading data