Commissiedebat : Zorgverzekeringsstelsel

De vergadering is geweest

19 juni 2024
12:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P.A. Dijkstra
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J.P. Dijk (SP)
 • T.J. Bushoff (GroenLinks-PvdA)
 • D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen (NSC)
 • R.A.B. Claassen (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  RVS-advies ‘Met de stroom mee, naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezeggingen m.b.t. vergoeding spraakcomputers en maximering eigen bijdrage extramurale geneesmiddelen en overheveling 20-wekenecho

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  ex ante vormgeving risicovereveningsmodel 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Definitieve besluitvorming risicoverevening 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidswijziging voorwaardelijke toelating van geneesmiddelen tot het basispakket van de zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Monitor stapeling eigen bijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Polisaanbod 2024 en verzekerdeninvloed

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken contractering 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzekerdenmonitor 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitor pakketmaatregel vitamine D

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bestuursrechtelijke premie wanbetalersregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Advies “Normering bij tariefstelling door de NZa” van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Advies Gezondheidsraad over fibromyalgie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brief van de NZa over overstapperiode 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang van het traject ‘Naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gesprekken verzekeraars machtigingen tertiaire borsthersteloperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de patiëntenvereniging ‘Spierziekten Nederland’ over het verzoek tot brede beschikbaarheid van het geneesmiddel Evrysdi (risdiplam) tegen de spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Schaf het eigen risico af’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Analyse monitor stapeling eigen bijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de prijsonderhandelingen over het medicijn Kaftrio

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Contracteer- en overstapseizoen 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang Verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket (VVTB) - voorjaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezeggingen en moties voorafgaand tijdens het commissiedebat over het zorgverzekeringsstelsel van 19 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over ‘verankering van de palliatieve fase in alle zorgwetten’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ontwikkelingen fysiotherapie en oefentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleidsreactie GR-advies Fibromyalgie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording vragen commissie over voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen (Kamerstuk 29477-883)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorhang experiment bekostiging wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data