Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 december 2023
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • K.P. Piri (GroenLinks-PvdA)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • C. Stoffer (SGP)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • T.J. Bushoff (GroenLinks-PvdA)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • I. Kahraman (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzoek het lid Piri (GL-PvdA) om namens de commissie BuZa een brief te sturen aan de minister van Buitenlandse Zaken met het dringende verzoek om aan het takenpakket van de humanitair gezant voor Gaza-crisis de prioriteit toe te voegen om zich in te spannen om de militaire bezetting van het Al-Awda ziekenhuis te beëindigen en hulp- voedsel- en medische goederen toe te laten.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek het lid Tuinman (BBB) om een commissiedebat over Midden Oosten te plannen met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brievenlijst particulieren

 6. 6

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Geplande activiteiten commissie

  do 21-21-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Kerstreces 22 december 2023 tot en met 15 januari 2024
  do 01-02-2024 10:00-13:30 Ambassadeursconferentie 2024
  Begrotingbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken week (7) 13 t/m 15 februari 2024 (onder voorbehoud)

  Nog te plannen commissiedebatten:
  • Commissiedebatten RBZ (maandelijks, jan-juni 2024) 
  • Commissiedebat Raad van Europa (tweede kwartaal 2024)
  • Commissiedebatten NAVO (in maart, juni en november 2024)
  • Notaoverleg Mensenrechten (juni 2024)
  • Commissiedebat AVVN (september 2024)
  • Commissiedebat Consulaire Zaken (oktober 2024)
  • Commissiedebat OVSE (november 2024)
  • Commissiedebat G20 (oktober/november 2024)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht (kabinetsreactie is inmiddels ontvangen)

  Nog te plannen activiteiten
  • Besloten technische briefing over Nederlandse bijdrage aan veiligheidsarrangementen voor Oekraine > Plannen na het kerstreces
  • Technische briefing over de Nederlandse inzet ten aanzien van het recht op een schone leefomgeving in de Raad van Europa (RvE) werkgroep CDDH Drafting Group on Human Rights and Environment (CDDH-ENV) (kan plaatsvinden op 23 of 24 januari 2024)
  • Hoorzitting over de spanningen in Europa m.b.t. kernwapens (n.a.v. een verzoek van het lid Futselaar in de commissie RVW in de procedurevergadering d.d. 6 juli) > Plannen na het kerstreces
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel 
  • Kennismakingsgesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland (op verzoek van de ambassadeur wordt dit gesprek ingepland na de verkiezingen)
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Jordanië
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Letland 
  • Gesprek met dhr Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) 
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving 
  • Gesprek Belarus Coordination Council 
  • Technische briefing door IOB over IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten 

   Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 23 oktober 2023
   
  • Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken (voorzien in de week van 13-15 februari 2024)
 8. 8

  Uitnodiging ambassadeursconferentie d.d. 1 februari 2024 aan Kamerleden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbod ministerie van Buitenlandse Zaken voor een besloten technische briefing over de Nederlandse bijdrage aan veiligheidsarrangementen voor Oekraïne

  Besluit: Besloten technische briefing organiseren eind eerste kwartaal 2024 (maart 2024).
 10. 10

  Verzoek van de ambassade van de Republiek Estland om een gesprek op 16 januari 2024 met de secretaris-generaal van het ministerie van Defensie van Estland over de NAVO, de oorlog in Oekraïne en ontwikkelingen met Rusland.

 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Decemberbrief Buitenlandse Zaken 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Homogene Groep Internationale samenwerking 2024 (HGIS-nota 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Interimauditrapport BZ en BHOS 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2024-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nederlandse inzet in de Sahelregio

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV): ‘Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten’ (nr. 40)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de ontwerpartikelen van de International Law Commission over immuniteit van staatsfunctionarissen ten aanzien van buitenlandse strafrechtsmacht (nr. 43)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Inzet jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht (Kamerstuk 36247)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken vertrek Nederlanders uit de Gazastrook

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de situatie in Israël en Gaza

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie over de situatie in Israël en Gaza

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezegging over de evaluatie van de evacuatie-operatie uit Soedan

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over de visumproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda voor de OVSE Ministeriële Raad van 30 november en 1 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28 en 29 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28 en 29 november 2023 (Kamerstuk 28676-446)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag OVSE Ministeriële Raad 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28-29 november2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag G20 top New Delhi 9 en 10 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van 78ste AVVN ministeriële week

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Wapenbeheersing – opschorting Verdrag inzake ConventioneleStrijdkrachten in Europa (CSE-verdrag)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Bevriezen van Russische tegoeden en de mogelijkheden om Russische tegoeden te confisqueren

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Interventie in zaak Internationaal Gerechtshof Gambia vs Myanmar

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Negende Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 24 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 oktober 2023 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023 (Kamerstuk 21501-02-2777)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023 (Kamerstuk 21501-02-2790)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Fiche: Herziening verordening opschortingsmechanisme voor visumvrije derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag van de interparlementaire conferentie EU Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid d.d. 1-2 oktober 2023, Madrid

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Aan de vaste Kamercommissies - Voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van de Herfstvergadering 2023 van de OVSE Parlementaire Assemblee

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag van de Zitting 2023 (vierde deel) van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verslag van de 147e zitting van de Parlementaire Assemblee van de Interparlementaire Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

   
  1. 2023Z20342 Aan minister Buza - Verzoek om een reactie op de inbreng feitelijke vragen inzake de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 06-12-2023
  2. 2023Z06214 Aan minister Buza - Verzoek om een brief n.a.v. de aankondiging door Rusland om tactische kernwapens te delen met Wit-Rusland 06-04-2023
 54. 54

  Introductiedossier van de commissie Buitenlandse Zaken

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers  
 55. 55

  Rondvraag

  Naar aanleiding van een vraag van het lid Brekelmans (VVD), besluit de commissie om de commissie EZK te verzoeken om als volgcommissie te mogen aansluiten bij een eventuele technische briefing over strategische afhankelijkheden.