Agendapunten

 1. 1

  Voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang aanpak woondiscriminatie en aanbieding derde landelijke monitor

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Handhaving op vakantieparken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) - Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang programma Betaalbaar Wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport evaluatie Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezichtrapport WSW 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Actualiteit huurbeleid juli 2023: onderzoek huurregister en diverse onderwerpen Huurcommissie en huurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie marktwaarde en beleidswaarde woningcorporaties en OOB-status woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman op hun rapport ‘Als de overheid niet thuis geeft’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang herziening Besluit servicekosten in verband met een scherpere afbakening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vervolgaanpak vakantieparken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Financiële haalbaarheid investeringen corporaties en lokale prestatieafspraken 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afwegingen en jurisprudentie in het kader van het eigendomsrecht die van belang zijn bij het tot stand komen van nieuwe wetgeving op het terrein van volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang programma 'Een thuis voor iedereen’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting op 23 mei 2023, overzicht wijzigingen ten aanzien van de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake brief van NEPROM en IVBN n.a.v. onderzoek Brink naar middenhuurregulering

  Te behandelen:

  Loading data