Commissiedebat : Leefomgeving

De vergadering is geweest

26 oktober 2023
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten* toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Doorwerking WHO-richtlijnen geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsdoorlichting geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport van het RIVM “Voorstel voor het meten en modelleren van ultrafijnstof in Nederland” en onderzoeksrapport van Antea “Quick scan beleid ultrafijnstof – Onderzoek naar de invloed van huidige (SLA)beleid op het terugdringen van ultrafijnstof”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering NEC-richtlijn / grensoverschrijdende luchtverontreiniging

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over de voortgang op een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nationaal MilieuProgramma: voortgang

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsevaluatie MIA/Vamil 2017-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek afgebroken windturbine Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitoringsrapportage vijf Rijkswaterstaatswerken waarin thermisch gereinigde grond is toegepast

  Te behandelen:

  Loading data