Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

29 mei 2024
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Digitale Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • Voorzitter
  B.C. Kathmann (GroenLinks-PvdA)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • J.J. van der Werf (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 29 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst organisaties.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Broncode DigiD software openbaar gemaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt (Kamerstuk 26643-1172)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarbericht Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Datavisie Handelsregister

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toekomstvisie Cyberweerbaarheidsnetwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de Geannoteerde agenda formele Telecomraad 21 mei 2024 (Kamerstuk 21501-33-1068)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Aanbeveling Routekaart Post-Quantumcryptografie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht van geplande activiteiten commissie Digitale Zaken.

  Besluit: De commissie besluit om het commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten te verplaatsen tot na het zomerreces. 

  wo 29-05-2024 16.30 - 17.30 uur Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens inzake jaarverslag AP 2023.
  do 30-05-2024 16.30 - 17.30 uur Technische briefing over AI-verordening. 
  di 11-06-2024 16.30 - 21.00 uur Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten.
  wo 12-06-2024 10.00 - 11.00 uur Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de departementale jaarverslagen en slotwetten van BZK, EZK en JenV en de rapporten van de Algemene Rekenkamer (voor zover het de digitale onderwerpen betreft waar de commissie DiZa het voortouw op heeft).
  do 13-06-2024 16.30 - 17.30 uur (besloten) Technische briefing Presentatie bevindingen rapporteur Jaarverslagen 2023 van BZK, EZK en J&V voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 
  wo 19-06-2024 13.00 - 18.30 uur Wetgevingsoverleg Jaarverslagen 2023 en Slotwetten ministeries J&V, EZK en BZK (voor zover het onderwerpen over digitalisering betreft). 
  do 27-06-2024 18.00 - 21.00 uur Rondetafelgesprek Digitale inclusie. Nadere uitwerking voorstel komt aan de orde bij agendapunt 16.
  do 26-09-2024 10.00 - 14.00 uur Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid. 

  Procedurevergaderingen
  wo 29-05-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering.
  wo 19-06-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 03-07-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering.
  wo 11-09-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 25-09-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering.
  wo 09-10-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 23-10-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 13-11-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 27-11-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 11-12-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 22-01-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 05-02-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 19-02-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 12-03-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering.
  wo 26-03-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 09-04-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 23-04-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 21-05-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
   
 13. 13

  Overzicht van ongeplande activiteiten commissie Digitale Zaken.

  Commissiedebatten
  Commissiedebat Basisregistratie personen
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Digitale inclusie
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie (zie ook agendapunt 12)
  Commissiedebat Digitaliserende overheid
  Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid (zie ook agendapunt 12)
  Commissiedebat Online Kinderrechten (zie ook agendapunt 12)
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity 
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën 

  Rondetafel(gesprekken), technische briefings, werkbezoeken
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de Verzamelwet gegevensbescherming (Kamerstuk 36264). De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel.
  Technische briefing inzake inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Rijksoverheid. De leden Rajkowski (VVD) en Six Dijkstra (NSC) werken het voorstel nader uit. Zie ook agendapunt 18. 
  Werkbezoek aan Topsector ICT inzake voorstel kennismaken en informeren over het ICT-veld. De inventarisatie voor deelname loopt tot 31 mei 2024. 
  Werkbezoek IT bij uitvoeringsorganisaties. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel.

  Tweeminutendebatten
  Tweeminutendebat Duurzaamheid en digitalisering (CD 21/3).
  Tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity (CD 11/4). 
  Tweeminutendebat Digitale infrastructuur en economie (CD 25/4)
 14. 14

  Voorstel van de (informele) voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Digitale inclusie

 15. 15

  Voorstel van de (informele) voorbereidingsgroep kennisthema 'Online tracking'

 16. 16

  Voorstel van de (informele) voorbereidingsgroep inzake technische briefing inkoop- en aanbestedingsbeleid van het Rijk