Commissiedebat : Bouwregelgeving

De vergadering is geweest

8 juni 2023
16:30 - 20:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunt*


Spreektijd 4 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • F. Boulakjar (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Wijziging EU-verordening 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en intrekken EU-verordening 305/2011 Verordening Bouwproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 4.2 van de Rijksbegroting BZK (Kamerstuk 30985-53)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van diverse toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data