Commissiedebat : Milieuraad op 16 oktober 2023

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
11:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Herziene convocatie
(Agendapunt toegevoegd; duur gewijzigd)

Als u het commissiedebat voorafgaande aan de Milieuraad op 16 oktober 2023 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 10 oktober 2023, opdat donderdag 12 oktober het tweeminutendebat kan plaatsvinden en over de ingediende moties kan worden gestemd.

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.


Het commissiedebat zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur Circulaire economie
• reactie regering op rapporteur CE
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn regering
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn regering

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Milieuraad op 16 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag informele bijeenkomst van milieu- en energieministers 10-11 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag Milieuraad 20 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  EU-voorstel: Richtlijn bodemgezondheid COM (2023) 416 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Herziening Verordening inzake kwik

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  7th Ministerial Conference on Environment and Health

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Verordening circulaire voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Herziening Kaderrichtlijn afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Richtlijn bodemmonitoring en veerkracht

  Te behandelen:

  Loading data