Commissiedebat : Ondernemen en bedrijfsfinanciering

De vergadering is geweest

19 april 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 5 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A.A. Aartsen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Eerste openstelling Impulsaanpak winkelgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de motie van de leden Stoffer en Romke de Jong over verbetering van de toegankelijkheid van NEN-normcommissies voor kleine mkb-bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Advies van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap over 'Dienstbare Dienstverlening'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op twee moties over informatievoorziening en overdracht

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het evaluatierapport Fieldlab Evenementen en ontwikkelingen in coronasteunregelingen evenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Zesde Voortgangsrapportage over de TVL, Bruine Vloot-regeling en Evenementenregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Monitor Betaalmijnen Overheid 2021 en inventarisatie doorlooptijden betaling van Rijksoverheid in bouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Mkb-financiering: knelpunten en acties

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Impulsaanpak winkelgebieden resultaten eerste openstelling, aankondiging tweede

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Noodmaatregel ter Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Steunmaatregelen bedrijfsleven EU-lidstaten ten behoeve van hoge energieprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake problematiek referentieperiode Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over uitvoering TVL-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarbericht Staat van het mkb 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tussentijdse evaluatie Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op de evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitwerking regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Financieringsmonitor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op ‘Gerichte coronasteun, een verkenning van de mogelijkheden’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Resultaten 2e openstellingsronde Impulsaanpak winkelgebieden en aankondiging 3e openstellingsronde

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Financiering en digitalisering mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Financiering en digitalisering mkb

  Te behandelen:

  Loading data