Commissiedebat : Externe veiligheid

De vergadering is geweest

11 oktober 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(Agendapunt toegevoegd; spreektijd uitgebreid; tweede termijn donderdag 12 oktober 2023)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 7 minuten per fractie. 

De tweede termijn van het commissiedebat vindt plaats op donderdag 12 oktober 2023 van 10:00 tot 11:00 uur.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport studie omgevingsveiligheid toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Externe Veiligheid van 26 januari 2023, over de stand van zaken Expertgroep IJmond

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Depositie onderzoek IJmond najaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over ‘Industrie en Omwonenden'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording van vragen, geteld tijdens het Tweeminutendebat Externe Veiligheid op 22 maart 2023, over hulp aan eigenaren van woningen met asbestleien

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op ILT-rapport inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang n.a.v. signaalrapportage ILT 'Meer inzicht in en toezicht op certificering'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Dorpsraad Wijk aan Zee met betrekking tot de verkorte vergunningprocedure voor Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede deel van het rapport: ‘Onderzoeksrapport ladingresiduen: Resultaten preventief toezicht op het voorkomen van lozingen van ladingresiduen.’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van het lid Van der Plas over het uitzetten van een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie (Kamerstuk 36246-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapportage ILT inzake VTH stelsel (milieu, bouwen, natuur) Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzamelbrief vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Praktijkproef asbestdaksanering met schuim

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Besluit ILT op vergunnen internationaal afvaltransport PFAS-verdacht afval naar Indaver-Antwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken asfaltcentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang versterking VTH-stelsel juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Derde voortgangsrapportage PFAS Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Publicaties ILT van april tot en met juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie inzake de voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen (Kamerstuk 22343-358)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aansprakelijkheid 3M voor PFAS schade

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Milieuproblematiek Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Tweejaarlijks onderzoek kwaliteit uitvoering VTH en beantwoording toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar PFAS-vervuiling (Kamerstuk 36410-25)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Omgaan met het voorzorgbeginsel en potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzamelbrief vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de verzoeken van de leden Bouchallikh en Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2023 over de aangenomen motie over de Nederlandse regels aanpassen zodat de Europese norm van 500 milligram stikstofdioxide per kubieke meter ook aan Tata Steel kan worden opgelegd (Kamerstuk 22343-354) en over de vraag of de regering van mening is dat het Cordella-arrest op de zaak Tata Steel van toepassing is

  Te behandelen:

  Loading data