Commissiedebat : GGZ / Suïcidepreventie

De vergadering is geweest

19 april 2023
18:00 - 23:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport
 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • J. van den Hil (VVD)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M. Agema (PVV)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • R. Raemakers (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Bevindingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het middel Esketamine neusspray

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het bericht Autoriteit Persoonsgegevens geeft positief oordeel over uitvraag ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoeringstoets ggz-behandeling door de NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie op het evaluatierapport van Amsterdam UMC/Trimbos over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  NZa-rapporten uitvoering Wlz 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Suïcidepreventie - voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het bericht dat GGZ Eindhoven in hoger beroep schuldig is bevonden aan het overlijden van een patiënt in 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanpak toegankelijkheid ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Het zorgprestatiemodel

  Te behandelen:

  Loading data