Agendapunten

 1. 1

  Verslag van een schriftelijk overleg over wijziging structuur postacademische beroepen psychologische zorg (Kamerstuk 29282-487)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Investeringsakkoord opleiden wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nieuwe arbeidsmarktprognose zorg en welzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang verdere vormgeving Nationale Zorgreserve

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Capaciteitsplan 2024-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzamelbrief Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Adviesrapport Zorginstituut Nederland: 'De klinisch fysicus in artikel 3 van de Wet BIG?'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Regeling zorgmedewerkers postcovid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Regeling zorgmedewerkers met langdurige postcovid klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2022, over het onderzoeksrapport ‘Discriminatie in de zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Eindrapport onderzoek Lijkschouw in de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Noodmaatregel i.v.m. tekort aan forensisch artsen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op verzoek commissie over de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over de wettelijke erkenning van spoedeisendehulpartsen als medisch specialisten (Kamerstuk 29247-392)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang [Ont]Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data