Notaoverleg : Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie - verplaatst naar 20 maart

De vergadering is verplaatst

6 februari 2023
14:30 - 18:30 uur
 • De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).
   
 • Het notaoverleg zal als volgt verlopen:
  1e termijn Kamer
  1e termijn initiatiefnemer
  1e termijn bewindspersoon
  2e termijn Kamer (inclusief indiening evt. moties)
  2e termijn initiatiefnemer
  2e termijn bewindspersonen
   
 • Spreektijd volgt

Bijlage