Notaoverleg : Water en Bodem sturend

De vergadering is geweest

27 maart 2023
10:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)
 • De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).
   
 • In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 6 minuten per fractie en in de tweede termijn maximaal 2 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • E.A. Haverkort (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • H.M. Krul (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • E. Boutkan (Volt)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Water en Bodem sturend

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzamelbrief bodem en ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Eindadvies Studiegroep Grondwater

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verkenning Bewust en zuinig drinkwatergebruik, verkenning belasting op leidingwater en onderzoek effect drugsproductieafval op bronnen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater (Kamerstuk 32698-74)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie inzake Water en Bodem sturend (Kamerstuk 27625-592)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data