Commissiedebat : Spoor

De vergadering is geweest

8 juni 2023
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.


Het commissiedebat zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur PHS
• termijn rapporteur ERTMS

• reactie staatssecretaris op rapporteur PHS en rapporteur ERTMS
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn staatssecretaris
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn staatssecretaris

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • E. Boutkan (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over de zeventiende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vervoerplan NS 2023 en addendum op het beheerplan ProRail 2023 maatregelen tegen hoge uitval in het treinvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorzieningen spooremplacementen nabij haven Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Minder Hinder-pakket en wijziging tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de brief van RailGood mede namens andere belangenorganisaties over de door ProRail aangekondigde prijsstijging voor het gebruik van het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  BCG review integrale aanpak personeelstekort NS

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stationsagenda - Visie voor 2040

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over het Vervoerplan NS 2023 en addendum op het beheerplan ProRail 2023 maatregelen tegen hoge uitval in het treinvervoer (Kamerstuk 29984-1078)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Opvolging moties internationale verbindingen in HRN-concessie per 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomst bezwaar ProRail bij bezwaarcommissie met betrekking tot kwartsstof

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Terugkoppeling Conferentie Bereikbaarheid voor iedereen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stremmingen treinverkeer door dassen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Achtste Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift beantwoording vier burgemeesters n.a.v. een ingezonden brief in de Volkskrant over het vervoer van chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Achttiende voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Treinongeval bij Voorschoten op dinsdag 4 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Visie op de toekomst van het spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang introductie Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) op de HSL

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwikkelingen op het gebied van spoorveiligheid in aanloop naar het commissiedebat Spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie over de achtste Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2022 (Kamerstuk 32404-117)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over de achttiende voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstuk 33652-88)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beveiligd vertrek treinen naar Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over de visie op de toekomst van het spoorgoederenvervoer (Kamerstuk 29984-1095)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beveiligd vertrek treinen naar Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Participatie in het kader van spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  IT Storing ProRail Verkeersleidingpost Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data