Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen in hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994, het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen en enige andere wijzigingen

De vergadering is geweest

31 januari 2023
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen in hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994, het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen en enige andere wijzigingen

    Te behandelen:

    Loading data