Commissiedebat : Medische preventie

De vergadering is geweest

16 februari 2023
9:45 - 14:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • W. Paulusma (D66)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • A. Kuik (CDA)
 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken screeningsinterval borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken uitbraak apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op moties inzake Nationaal Programma Kanker

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies van de Gezondheidsraad ‘Screening op huidkanker’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie RVS-Verkenning ‘Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend’ en ZIN-advies ‘Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: wie neemt de regie?’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies Gezondheidsraad over HPV-vaccinatie, beleidsreactie op dit advies, en stand van zaken aanvullende HPV-campagne voor jongvolwassenen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’ en Vaccinatiegraadrapport 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Advies Gezondheidsraad ‘Evaluatie schema Rijksvaccinatieprogramma (RVP)’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vaccinatie tegen rotavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op het advies van de Gezondheidsraad 'Screening op huidkanker'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsvisie seksuele gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies 'Vaccinatie tegen Meningokokken B: update'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een update van de stand van zaken omtrent gordelroosvaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken over de tekenaanpak en de ziekte van Lyme

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op aanbevelingen NVMM voor bestrijding van antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken mpox

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Incident met poliovirus

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over 'Inhaalslag kennis menstruatie-en hormoongerelateerde klachten dringend nodig'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gezondheidsraadadvies: ‘Evaluatie en optimalisatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwikkelingen neonatale hielprikscreening 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken naar kanker 2022 en monitors 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over de petitie “Meer onderzoek naar (onverklaarde) gezondheidsklachten van vrouwen”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie op het Gezondheidsraadavies ‘Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang Vol vertrouwen in vaccinaties

  Te behandelen:

  Loading data