Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Aletta Jacobszaal)

De vergadering is geweest

23 maart 2023
10:00 - 10:15 uur
Aletta Jacobszaal

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.C. Sneller (D66)
 • E. Heinen (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst procedurevergadering commissie voor de Rijksuitgaven van 23 februari 2023 is vastgesteld

 2. 2

  Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 3. 3

  Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Geen rapporten ontvangen.
 4. 4

  Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie-aanpak corona steunpakketten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geplande activiteiten commissie voor de Rijksuitgaven

  Besluit: Ter informatie
   
  donderdag 23-03-2023 11.30 - 12.30 uur Gesprek voorbereidingsgroep ARK voordracht van een nieuw lid van de Algemene Rekenkamer
  woensdag 12-04-2023 13.00 - 14.00 uur Technische briefing taskforce financieel beheer
  donderdag 20-04-2023 10.00 - 10.15 uur Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven
  woensdag 17-05-2023 08.30 - 10.00 uur Verantwoordingsontbijt
  woensdag 17-05-2023 14.30 - 16.00 uur Technische briefing Algemene Rekenkamer over de jaarverantwoording 2022
  woensdag 17-05-2023 16.30 - 17.30 uur Technische briefing CBS Monitor brede welvaart
  maandag 22-05-2023 09.00 - 18.00 uur V100
  donderdag 25-05-2023 10.00 - 10.15 uur Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven 
  woensdag 21-06-2023 13.30 - 13.45 uur Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven
  donderdag 06-07-2023 10.00 - 10.15 uur Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven 
  donderdag 14-09-2023 10.00 - 10.15 uur Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven 
  donderdag 12-10-2023 10.00 - 10.15 uur Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven 
  donderdag 09-11-2023 10.00 - 10.15 uur Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven
  donderdag 07-12-2023 10.00 - 10.15 uur Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven
  donderdag 21-12-2023 10.00 - 10.15 uur Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven
 8. 8

  Spreker verantwoordingsontbijt

  De voorzitter verzoekt de leden op om als er suggesties zijn voor een spreker voor het Verantwoordingsontbijt om die suggestie door te geven aan hem of de leden van de voorbereidingsgroep. De voorbereidingsgroep zal in de volgende procedurevergadering terugkoppelen welke spreker is uitgenodigd.