Wetgevingsoverleg : Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022)

De vergadering is geweest

14 november 2022
16:15 - 21:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • A. Kops (PVV)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • F. Boulakjar (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ingetrokken

  Te behandelen:

  Loading data