Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 maart 2023
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J. Valstar (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R. de Roon (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 23 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  wo 22-03-2023 10:00-12:00 Commissiedebat NAVO Ministeriële 4-5 april 2023
  wo 22-03-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg G20 update: uitkomsten G20-top (Bali, 15 en 16 november 2022) en Nederlandse inzet G20 in 2023
  wo 22-03-2023 19:30-22:30 Commissiedebat Beleidskader Mondiaal Multilateralisme
  do 23-03-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  wo 29-03-2023 14:45-18:00 Ambassadeursconferentie
  do 30-03-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie van onderzoek naar het NLA-programma Syrië (commissie-Cammaert) 
  wo 05-04-2023 19:00 - 23:00 Commissiedebat China (* verlengd met een uur)
  do 06-04-2023 12:30-13:15 Procedurevegadering
  do 06-04-2023 14.00 - 15.00 Delegatie Jezidi-vrouwen
  do 13-04-2023 12.30-13.30 Delegatie parlement Litouwen
  wo 19-04-2023 09:45-13:45 Commissiedebat over de Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie van onderzoek naar het NLA-programma Syrie (commisie-Cammaert)
  do 20-04-2023 12:00-12:45 Procedurevergadering
  do 20-04-2023 13:00-16:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  za 22-04-2023 t/m zo 30-04-2023 Werkbezoek Japan en Zuid-Korea 
  Meireces vrijdag 21-04-2023 april t/m maandag 08-05-2023
  wo 02-05-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken - Gymnich d.d. 11-12 mei 2023 (s.o. vanwege Meireces)
  do 11-05-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering 
  di 16-05-2023 19:30-22:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023
  wo 24-05-2023 13:00-13:45 Procedurevergadering (* verplaatst van 25-05 naar 24-05 i.v.m. debat over de Staat van de Unie op 25-05)
  zo 04-06-2023 t/m za 10-06-2023 Werkbezoek India
  wo 21-06-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 22-06-2023 13:00-16:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023
  do 22-06-2023 Dag van de Publieke Dienstverlening (geen activiteiten plannen) 
  do 06-07-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Zomerreces vrijdag 7 juli 2023 t/m maandag 4 september 2023
  ma 02-10-2023 13:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  ma 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023 Werkbezoek Armenië en Georgië

  Nog te plannen activiteiten
  • Technische briefing Modernisering sanctiewetgeving
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving
  • Gesprek EU-wetgeving sancties en internationale ontwikkelingen
  • Commissiedebat Hoofdlijnenbrief Modernisering sanctiewetgeving (na afronding van de voorbereidende gesprekken)
  • Technische briefing EDEO inzake Europese Vredesfaciliteit (EPF)
  • Gesprek met Amerikaanse Ambassadeur
  • Gesprek met een delegatie van het Libisch parlement
  • Gesprek met de interparlementaire Oekraïens-Nederlandse vriendschapgroep uit het Oekraïense parlement met de commissie (tijdens een nog te plannen bezoek aan Den Haag in het voorjaar).
  • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Commissiedebat over de NAVO-top van 11-12 juli 2023 (in de week van 4-6 juli)
  • Commissiedebat AVVN (najaar 2023)
  • Commissiedebat Consulaire zaken (derde kwartaal)
  • Commissiedebat OVSE (vierde kwartaal)
  • Technische briefing Internationale Cyberstrategie (na ontvangst van de Internationale Cyberstrategie voor het Zomerreces)
 4. 4

  Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten

  • Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36028) + (36027-(R2160) Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)
  • Debat over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (Van Baarle) (minister BuZa, minister BZK)
  • Debat over het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’(Ellemeet) (minister-president, minister BuZa) 14 juni 2023
  • Tweeminutendebat Institutioneel Racisme (CD 1/2)
 5. 5

  UNITAD | Bezoek aan NL 17-20 april 2023

 6. 6

  Commissiedebat Raad van Europa top 16-17 mei (week van 9-11 mei)

  Besluit: De commissie besluit om een schriftelijk overleg in te plannen in de week van 9-11 mei ter voorbereiding op de top van regeringsleiders van de Raad van Europa op 16-17 mei 2023. Zoals toegezegd door de minister van Buitenlandse Zaken zal de Kamer hiervoor eind april, begin mei een geannoteerde agenda ontvangen.
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) (Kamerstuk 31482-117)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Piri, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 december 2022, over het bericht ‘Hoe ambassades in Nederland de rechter negeren en ex-werknemers daar de dupe van zijn’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op het AIV-advies over de geopolitieke rol van Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Steunverzoek van Suriname aan Nederland n.a.v. de onlusten die plaatsvonden op 17 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit) (Kamerstuk 36302)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Geannoteerde agenda NAVO ministeriële bijeenkomst van 4 en 5 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Valletta, 18 november 2015 (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het fiche: Richtlijn Strafbaarstelling schending van beperkende maatregelen van de EU (Kamerstuk 22112-3597)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Berlijn van 8 tot en met 10 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z04314 Aan minister Buza - Reactie ontvangen over de uitvoering motie-Sjoerdsma/Van der Staaij (36 200 V, nr. 33) inzake het versterken van de banden met Taiwan 10-03-2023
  2. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake situatie bahais in Qatar 02-06-2022
  3. 2022Z11107 Aan minister Buza - verzoek reactie berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA, met als doel sancties te ontlopen 02-06-2022 
  4. 2021Z10635 Aan initatiefnemer Van Raan-vragen over initatiefnota Ecocide 11-06-2021
 19. 19

  Kennisagenda 2023

  BesluitDe commissie besluit per e-mail te inventariseren welke leden belangstelling hebben om aan te sluiten bij de voorbereidingsgroep van het kennisthema 'Europese veiligheidsarchitectuur'.
  • Noot: de voorbereidingsgroep bestaat op dit moment uit de leden Hammelburg (D66) en Dekker (FvD).
 20. 20

  Stand van zaken reisprogramma 2023

  Besluit: De commissie besluit niet aan te sluiten bij een voorgenomen werkbezoek van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de eerste week van het Zomerreces.