Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

9 maart 2023
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 9 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek van de interparlementaire Oekraïens-Nederlandse vriendschapsgroep uit het Oekraïense parlement om een gesprek met de commissie (tijdens een nog te plannen bezoek aan Den Haag in het voorjaar).

  Voorstel: Gesprek organiseren.
  Noot: Dit verzoek is mondeling gedaan door de voorzitter van de Oekraïens-Nederlands vriendschapsgroep uit het Oekraïense parlement tijdens het bezoek van een delegatie van uw commissie aan Kyiv op 6 februari jl. Er is geen brief of e-mail beschikbaar waarin het oorspronkelijke verzoek is geformuleerd.
 4. 4

  Verzoek delegatie Litouwen om een gesprek op 13 april 2023

 5. 5

  Geplande activiteiten commissie

  do 09-03-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Provinciale Statenverkiezingen 15 maart 2023
  do 16-03-2023 12:30-15:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  wo 22-03-2023 13:00-14:30 Gesprek met de auteurs van bijlage M (en de bijstelling daarop) van het rapport van de Commissie van onderzoek naar het NLA-programma Syrië
  wo 22-03-2023 19:30 - 22:30 Commissiedebat Beleidskader Mondiaal Multilateralisme 
  do 23-03-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  di 28-03-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg NAVO* (o.v. van gesprek van commissievoorzitter met de minister over de planning van commissieactiviteiten)
  wo 29-03-2023 14:45-18:00 Ambassadeursconferentie
  do 30-03-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie van onderzoek naar het NLA-programma Syrië (commissie-Cammaert) 
  wo 05-04-2023 19:00 - 22:00 Commissiedebat China - de commissie verzoekt om na te gaan of het commissiedebat met een uur verlengd kan worden tot 23.00 uur
  do 06-04-2023 12:30-13:15 Procedurevegadering
  wo 19-04-2023 09:45-13:45 Commissiedebat over de Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie van onderzoek naar het NLA-programma Syrie (commisie-Cammaert) nieuw ingepland
  do 20-04-2023 12:00-12:45 Procedurevergadering
  do 20-04-2023 13:00-16:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  za 22-04-2023 t/m zo 30-04-2023 Werkbezoek Japan en Zuid-Korea 
  Meireces vrijdag 21-04-2023 april t/m maandag 08-05-2023
  wo 02-05-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken - Gymnich (s.o. vanwege Meireces)
  do 11-05-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering 
  di 16-05-2023 19:30 - 22:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 25-05-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  zo 04-06-2023 t/m za 10-06-2023 Werkbezoek India
  di 20-06-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken* (o.v. van gesprek van commissievoorzitter met de minister over de planning van commissieactiviteiten)
  wo 21-06-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 22-06-2023 Dag van de Publieke Dienstverlening (geen activiteiten plannen) 
  do 06-07-2023 Procedurevergadering
  Zomerreces vrijdag 7 juli 2023 t/m maandag 4 september 2023
  ma 02-10-2023 13.00 - 18.00 Nota-overleg Mensenrechtenbeleid
  ma 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023 Werkbezoek Armenië en Georgië

  Nog te plannen activiteiten
  • Bijzondere procedure met Jezidi Vrouwen (Tussen 23 maart en 13 april)
  • Gesprek Libisch parlement
  • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Commissiedebat AVVN (najaar 2023)
  • Commissiedebat Consulaire zaken (derde kwartaal)
  • Commissiedebat OVSE (vierde kwartaal)
  • Technische briefing Internationale Cyberstrategie (ter bespreking) - de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) (26643-925) is door de commissie DiZa behandeld in een commissiedebat d.d. 15 december 2023) - de commissie besluit dat zij nog steeds behoefte heeft aan de technische briefing. 
 6. 6

  Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten

  • Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36028) + (36027-(R2160) Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)
  • Debat over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (Van Baarle) (minister BuZa, minister BZK)
  • Debat over de situatie in Iran (Van der Plas) (minister BuZa)
  • Debat over het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’(Ellemeet) (minister-president, minister BuZa) 14 juni 2023
  • Dertigledendebat over het bericht dat ambassades in Nederland de rechter negeren en ex-werknemers daar de dupe van zijn (Piri) (minister BuZa)
  • Tweeminutendebat Institutioneel Racisme (CD 1/2)
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) (Kamerstuk 31482-117)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stappen in de diplomatieke betrekkingen met de Russische Federatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Terug- en vooruitblik na een jaar Russische oorlog in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie HCSS advies ‘De Russische invasie in Oekraïne: Implicaties voor Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Inventarisatie hardvochtigheden dienstverlening Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning bij het voorgenomen werkbezoek aan India

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over het actieplan Nederland Marokko (Kamerstuk 36200-V-64)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over voortgang overbrengingen uit Afghanistan (Kamerstuk 27925-920)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  G20 update: uitkomsten G20-top (Bali, 15 en 16 november 2022) en Nederlandse inzet G20 in 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Japan en Zuid-Korea

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering gewijzigde motie van de leden Agnes Mulder en Ceder over de Kamer informeren over concrete acties en resultaten van de verbetering van mensenrechten in Qatar (Kamerstuk 32735-358)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari 2023 (Kamerstuk 21501-02-2602) en de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 20 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomst Schengenevaluatie van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Europese Vredesfaciliteit (EPF) terug- en vooruitblik 2022/2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitnodigingsbrief Dag voor de Publieke Dienstverlening

 25. 25

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z03018 Aan minister Buza-feitelijke vragen over Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit) 20-02-2023
  2. 2023Z02973 Aan minister Buza - reactie vragen inzake Fiche, Richtlijn Strafbaarstelling schending van beperkende maatregelen van de EU
  3. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake situatie bahais in Qatar 02-06-2022
  4. 2022Z11107 Aan minister Buza - verzoek reactie berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA, met als doel sancties te ontlopen 02-06-2022 
  5. 2021Z10635 Aan initatiefnemer Van Raan-vragen over initatiefnota Ecocide 11-06-2021
 26. 26

  Samenstelling voorbereidingsgroepen Kennisagenda 2023 (voor de kennisthema's 'Herijking Nederlands buitenlandbeleid' en 'Afrikastrategie')

  Besluit: De commissie besluit tot de volgende samenstelling van de voorbereidingsgroepen voor de kennisthema's 'Herijking Nederlands buitenlandbeleid' (Brekelmans (VVD), Sjoerdsma (D66), De Roon (PVV), Van der Lee (GL), Dekker (FvD) en 'Afrikastrategie' (Agnes Mulder (CDA)). 
 27. 27

  Stand van zaken reisprogramma 2023

  Besluit:
  • Inzake een mogelijk werkbezoek aan Taiwan verzoekt de voorzitter de woordvoerders binnen hun fracties te bespreken wat de gewenste samenstelling van een delegatie zou zijn. 
  • De commissie besluit het voorgenomen werkbezoek aan Servië en Kosovo te schrappen uit het reisprogramma 2023, gelet op het besluit van de commissie Europese Zaken om naar deze bestemming te reizen. De commissie Europese Zaken zal worden verzocht om dit werkbezoek niet gelijktijdig te plannen met een werkbezoek van de commissie Buitenlandse Zaken.

  Vaststelling delegatie voor het werkbezoek India
  • Besluit: De commissie besluit de delegatie voor het werkbezoek aan India als volgt samen te stellen: Heerema (delegatieleider, VVD), Brekelmans (VVD), Sjoerdsma (D66), Agnes Mulder (CDA), Piri (PvdA), Ceder (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Kuzu (DENK), Van Haga (Groep Van Haga).
 28. 28

  Uitvoering motie-Sjoerdsma/Van der Staaij (36 200 V, nr. 33)

  Te behandelen:

  Loading data