Agendapunten

 1. 1

  Toetsingskader risicoregeling Rijksoverheid inzake garantstelling voorfinanciering UPV textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken uitwerking eerste Circulair Materialenplan (CMP1)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op nieuwsbericht over statiegeld op blikjes

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Diverse onderwerpen m.b.t. circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Controle recyclingpercentage kunststofverpakkingen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken concretisering doelen voor circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Report Cigarette Filters. Cigarette Filters and Extended Producer Responsibility' door GoClean

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Actieagenda Batterijsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksrapport naar een nationale belasting op primair fossiel plastic

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Najaarsbrief circulair textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  SER-Verkenning ‘Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en energietransitie voor brede welvaart’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Inzicht grondstofstromen en kosten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over inzamelpercentages kleine plastic flesjes en aanbieding monitor zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data